European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 €

Всяка държава има право да емитира две възпоменателни монети годишно. Тези монети притежават същите елементи и качества и същата обща страна като нормалните монети от 2 €. Отличават се по възпоменателния мотив, изобразен на националната страна. За възпоменателни монети може да се използва само купюрата от 2 €.

Те представляват законно платежно средство навсякъде в еврозоната.

Те представляват законно платежно средство навсякъде в еврозоната. Това означава, че могат да се използват като всяка друга евромонета и се приемат навсякъде.

Повечето от тези монети отбелязват годишнини от исторически събития или привличат вниманието към текущи събития с историческо значение. Първата възпоменателна монета от 2 € е емитирана от Гърция в чест на Олимпийските игри в Атина през 2004 г.

Дизайнът и емитирането на монетите е в компетенциите на отделните държави от еврозоната. Ролята на ЕЦБ по отношение на възпоменателните монети, както и по отношение на всички останали, е да одобри максималния брой, който могат да емитират отделните държави.

Монети, емитирани съвместно от всички държави от еврозоната

Съвместно са емитирани четири възпоменателни монети:

  1. през март 2007 г. за отбелязване на петдесетгодишнината от подписването на Договора от Рим
  2. през януари 2009 г. за отбелязване на десетгодишнината на икономическия и паричен съюз
  3. през януари 2012 г. за отбелязване на десетгодишнината на евробанкнотите и монетите
  4. и през август 2015 г. за отбелязване на тридесетата годишнина на знамето на ЕС.

По правило всяка държава от еврозоната може да емитира само по две възпоменателни монети от 2 € годишно. По изключение държавите могат да емитират и трета, при условие че е емитирана съвместно и по повод на събитие от общоевропейско значение.

Те имат общ дизайн на националната страна, изписано е названието на държавата емитент, както и събитието, на което е посветена монетата, на съответния език (езици).

Актуализации на уебсайта с информация за възпоменателните монети от 2 €

За разлика от банкнотите евромонетите са в сферата на компетентност на националните органи, а не на ЕЦБ.

Ако държава от еврозоната възнамерява да емитира възпоменателна монета от 2 €, тя е длъжна да уведоми Европейската комисия. Не е задължена да уведоми ЕЦБ. Комисията публикува информацията в многоезичния  Официален вестник на ЕС (серия C).

Официален вестник е достоверният източник, на който ЕЦБ основава актуализацията за евромонетите на уебсайта си. Процесът на уведомяване, преводът на 23 езика и публикуването са свързани с неизбежно забавяне. Ето защо страниците за монетите на уебсайта на ЕЦБ не винаги могат да бъдат актуализирани така своевременно, както биха желали потребителите.

Всички страници в този раздел