Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 €

Законно платежно средство навсякъде в еврозоната

Всяка държава, която използва еврото като своя официална валута, има право да емитира две възпоменателни монети на година. Тези монети притежават същите елементи, качества и обща страна като нормалните монети от 2 €. Те се отличават по възпоменателния мотив, изобразен на националната страна. За възпоменателни монети може да се използва само купюрата от 2 €.

Възпоменателните монети от 2 € са законно платежно средство в цялата еврозона. Това означава, че могат да се използват като всички други евромонети и се приемат навсякъде.

Повечето от монетите отбелязват годишнини от исторически събития или привличат вниманието към текущи събития с културно значение. Така например първата възпоменателна монета от 2 € е емитирана от Гърция, за да отбележи Олимпийските игри в Атина през 2004 г.

ЕЦБ е отговорна за определянето на максималния обем монети, които всяка държава има право да емитира, включително възпоменателните монети, докато техният дизайн и емитиране остават национална компетенция.

Монети, емитирани съвместно от всички държави от еврозоната

Съвместно са емитирани пет възпоменателни монети:

  1. през март 2007 г. за отбелязване на петдесетгодишнината от подписването на Договора от Рим;
  2. през януари 2009 г. за отбелязване на десетгодишнината на икономическия и паричен съюз;
  3. през януари 2012 г. за отбелязване на десетгодишнината на евробанкнотите и монетите;
  4. през август 2015 г. за отбелязване на тридесетата годишнина на знамето на ЕС;
  5. и през юли 2022 г. за отбелязване на тридесет и петата годишнина от програма „Еразъм“.

По правило всяка държава може да емитира само по две възпоменателни монети от 2 € годишно. По изключение може да бъде емитирана трета монета, в случаите когато тя се емитира съвместно с всички други страни от еврозоната и отбелязва важно за цяла Европа събитие.

Тези съвместно емитирани монети имат общ дизайн на националната страна, както и надпис с името на емитиращата държава и на отбелязваното събитие на съответния национален език или езици.

Актуализации на уебсайта с информация за възпоменателните монети от 2 €

За разлика от банкнотите евромонетите са в сферата на компетентност на националните органи, а не на ЕЦБ.

Ако една държава има намерение да емитира възпоменателна монета от 2 €, тя трябва да уведоми за това Европейската комисия, но не е задължена да съобщи на ЕЦБ. Комисията публикува съответната информация в Официален вестник на ЕС (серия C).

Официален вестник е достоверният многоезичен източник, на който ЕЦБ основава актуализацията на уебсайта си за евромонетите. Процесът на уведомяване, преводът на 23 езика и публикуването могат да отнемат известно време. По тази причина молим да имате предвид, че понякога страниците не са напълно актуализирани.

Всички страници в този раздел