European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

2 euro piemiņas monētas

Katra valsts gadā var emitēt divas piemiņas monētas. Šīm monētām ir tādas pašas īpašības, iezīmes un kopīgā puse kā parastajām 2 euro monētām. Taču uz to nacionālās puses ir atšķirīgs piemiņas motīvs. Kā piemiņas monētas var veidot tikai 2 euro monētas.

Tās ir likumīgs maksāšanas līdzeklis euro zonā.

Tās ir likumīgs maksāšanas līdzeklis euro zonā. Tas nozīmē, ka šīs monētas var izmantot (un tās jāpieņem) tāpat kā visas pārējās euro monētas.

Lielākā daļa no šīm monētām tiek emitētas, pieminot vēsturisku notikumu gadskārtas vai pievēršot uzmanību vēsturiski būtiskiem aktuāliem notikumiem. Pirmo 2 euro piemiņas monētu 2004. gadā emitēja Grieķija par godu Atēnu Olimpiskajām spēlēm.

Par šo monētu dizainu un emisiju atbildīga katra atsevišķā euro zonas valsts. ECB uzdevums saistībā gan ar piemiņas monētām, gan arī pārējām monētām ir apstiprināt maksimālo monētu skaitu, ko var emitēt katra valsts.

Monētas, ko kopīgi emitē visas euro zonas valstis

Kopīgi emitētas četras piemiņas monētas:

  1. 2007. gada martā, pieminot Romas līguma 50. gadadienu,
  2. 2009. gada janvārī, atzīmējot Ekonomikas un monetārās savienības 10. gadadienu,
  3. 2012. gada janvārī, pieminot euro banknošu un monētu ieviešanas 10. gadadienu,
  4. 2015. gada augustā, atzīmējot ES karoga 30. gadadienu.

Parasti euro zonas valstis gadā drīkst emitēt tikai divas 2 euro piemiņas monētas. Izņēmuma kārtā drīkst emitēt vēl trešo monētu, ja emisiju veic vairākas valstis kopā, pieminot Eiropai nozīmīgus notikumus.

Šīm monētām ir kopīgs nacionālās puses motīvs, un tajā ir norādīts emitentvalsts nosaukums, kā arī pieminētais notikums attiecīgajā valodā vai valodās.

Datu atjaunināšana interneta lapā par 2 euro piemiņas monētām

Atšķirībā no banknotēm euro monētas ir valstu, nevis ECB kompetencē.

Ja kāda euro zonas valsts vēlas emitēt 2 euro piemiņas monētu, tai par to jāinformē Eiropas Komisija. Euro zonas valstīm nav jāziņo ECB. Komisija publicē informāciju vairākās valodās  "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (C sērija).

"Oficiālais Vēstnesis" ir uzticams avots, un ECB to izmanto par pamatu, savā interneta vietnē atjauninot informāciju par euro monētām. Ziņošana, tulkošana 23 valodās un publicēšana rada nenovēršamu aizkavēšanos. Tāpēc ECB interneta lapas par monētām nevar vienmēr atjaunināt tik ātri, kā lietotāji varētu vēlēties.

Visas šīs sadaļas lapas