Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

2 euro piemiņas monētas

Likumīgs maksāšanas līdzeklis visā euro zonā.

Ikviena valsts, kas izmanto euro kā oficiālo valūtu, gadā var emitēt divas piemiņas monētas. Šīm monētām ir tādas pašas īpašības, iezīmes un kopīgā puse kā parastajām 2 euro monētām. Taču uz to nacionālās puses ir atšķirīgs piemiņas motīvs. Kā piemiņas monētas var veidot tikai 2 euro monētas.

2 euro piemiņas monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visā euro zonā. Tas nozīmē, ka šīs monētas var izmantot (un tās jāpieņem) tāpat kā visas pārējās euro monētas.

Lielāko daļu šo monētu izlaiž, pieminot vēsturisku notikumu gadskārtas vai pievēršot uzmanību aktuāliem kultūras notikumiem. Piemēram, pirmo 2 euro piemiņas monētu 2004. gadā emitēja Grieķija par godu Atēnu Olimpiskajām spēlēm.

Lai gan ECB pienākums ir apstiprināt monētu, t. sk. piemiņas monētu, maksimālo skaitu, ko drīkst emitēt katra valsts, šo monētu dizains un emisija paliek valstu kompetencē.

Monētas, ko kopīgi emitē visas euro zonas valstis

Kopīgi emitētas piecas piemiņas monētas:

  1. 2007. gada martā – pieminot Romas līguma 50. gadadienu;
  2. 2009. gada janvārī – godinot Ekonomikas un monetārās savienības 10. gadadienu;
  3. 2012. gada janvārī – atceroties euro banknošu un monētu ieviešanas 10. gadadienu;
  4. 2015. gada augustā – atzīmējot ES karoga 30. gadadienu;
  5. 2022. gada jūlijā – par godu programmas "Erasmus" 35. gadskārtai.

Parasti katra valsts gadā drīkst emitēt tikai divas 2 euro piemiņas monētas. Izņēmuma kārtā atļauts emitēt vēl trešo monētu, ja emisiju veic visas euro zonas valstis kopā, pieminot visai Eiropai nozīmīgus notikumus.

Šīm kopā izlaistajām monētām ir kopīgs nacionālās puses motīvs, kā arī norādīts emitentvalsts nosaukums un pieminētais notikums attiecīgās valsts valodā vai valodās.

Datu atjaunināšana interneta lapā par 2 euro piemiņas monētām

Pretēji banknotēm euro monētas ir valstu, nevis ECB kompetencē.

Ja kāda valsts nolemj emitēt 2 euro piemiņas monētu, tai par to jāpaziņo Eiropas Komisijai, bet nav jāinformē ECB. Komisija attiecīgo informāciju publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (C sērija).

"Oficiālais Vēstnesis" ir autoritatīvs avots vairākās valodās, no kura ECB savā interneta vietnē atjaunina informāciju par euro monētām. Paziņošana, tulkošana 23 valodās un publicēšana aizņem zināmu laiku. Tāpēc jāņem vērā, ka sadaļa par monētām ECB interneta vietnē ne vienmēr ir pilnībā aktualizēta.

Visas šīs sadaļas lapas