Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Herdenkingsmunten van 2 euro

Wettig betaalmiddel in het hele eurogebied

Elk land dat de euro als officiële munt gebruikt mag jaarlijks twee herdenkingsmunten uitgeven. Deze munten hebben dezelfde kenmerken, eigenschappen en gemeenschappelijke zijde als de gewone €2-munten. Wat ze onderscheidt is het herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Alleen de €2-munt kan als herdenkingsmunt worden gebruikt.

Herdenkingsmunten van € 2 zijn wettig betaalmiddel in het hele eurogebied. Dat betekent dat ze als gewone euromunten kunnen worden gebruikt – en moeten worden geaccepteerd.

De meeste van deze munten herdenken historische momenten of vestigen de aandacht op actuele gebeurtenissen met een culturele betekenis. Zo werd de allereerste herdenkingsmunt van € 2 in 2004 uitgegeven door Griekenland ter viering van de Olympische Spelen in Athene.

Hoewel de ECB verantwoordelijk is voor de goedkeuring van het maximaal aantal munten dat ieder land mag uitgeven, waaronder ook de herdenkingsmunten, mogen de landen zelf het ontwerp en de uitgifte verzorgen.

Munten die gezamenlijk door alle eurolanden worden uitgegeven

Er zijn vijf gezamenlijke herdenkingsmunten uitgegeven:

  1. in maart 2007, ter ere van de 50e verjaardag van het Verdrag van Rome
  2. in januari 2009, ter ere van de 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie
  3. in januari 2012, ter ere van tien jaar eurobankbiljetten en euromunten
  4. in augustus 2015, bij de viering van de 30e verjaardag van de vlag van de EU
  5. in juli 2022, ter ere van het 35-jarig bestaan van het Erasmus-programma

In de regel mag elk euroland per jaar slechts twee herdenkingsmunten van € 2 uitgeven. In uitzonderlijke gevallen mag een derde munt worden uitgegeven, maar alleen als alle eurolanden dit gezamenlijk doen om een gebeurtenis te herdenken die voor heel Europa van belang is.

Deze gemeenschappelijk uitgegeven munten hebben hetzelfde ontwerp aan de nationale zijde naast de naam van het uitgevende land en de gebeurtenis die wordt herdacht, in de nationale taal of talen van dat land.

Updates van de website over herdenkingsmunten van € 2

Anders dan bankbiljetten zijn euromunten nog steeds een nationale bevoegdheid en geen bevoegdheid van de ECB.

Als een land van plan is een herdenkingsmunt van € 2 uit te geven, moet het de Europese Commissie op de hoogte stellen, maar hoeft het de ECB niet te informeren. De Commissie publiceert de relevante informatie in het Publicatieblad van de EU (C-serie)

Het Publicatieblad is de gezaghebbende meertalige bron op grond waarvan de ECB de informatie over euromunten op haar website bijwerkt. De informatieverstrekking, vertaling in 23 talen en publicatie neemt enige tijd in beslag. Het kan dus zijn dat de muntenpagina’s op de website van de ECB niet altijd volledig actueel zijn.

Alle pagina's in dit deel