Menu

Herdenkingsmunten van €2

Elk land mag jaarlijks twee herdenkingsmunten uitgeven. Deze munten hebben dezelfde kenmerken en eigenschappen en dezelfde gemeenschappelijke zijde als de gewone munten van €2. Wat ze onderscheidt is het herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Alleen de munt van € 2 kan voor herdenkingsmunten gebruikt worden.

Herdenkingsmunten van €2 zijn in het hele eurogebied wettig betaalmiddel. Dat betekent dat ze kunnen worden gebruikt - en moeten worden geaccepteerd - als alle andere euromunten.

De meeste van deze munten herdenken de verjaardagen van historische gebeurtenissen of vestigen de aandacht op actuele gebeurtenissen van historische betekenis. De allereerste herdenkingsmunt van €2 werd in 2004 uitgegeven door Griekenland ter herdenking van de Olympische Spelen in Athene.

Het ontwerpen en uitgeven van munten is een zaak van de landen van het eurogebied. De rol van de ECB bij de herdenkingsmunten bestaat (net als bij alle andere munten) in het goedkeuren van de maximale hoeveelheid munten die elk land mag uitgeven.

Door alle eurolanden gezamenlijk uitgegeven munten

Gezamenlijke zijde herdenkingsmunt van €2, 2007 Gezamenlijke zijde herdenkingsmunt van €2, 2009 Gezamenlijke zijde herdenkingsmunt van €2, 2012 Gezamenlijke zijde herdenkingsmunt van €2, 2015

Er zijn vier gezamenlijke herdenkingsmunten uitgegeven:

  1. in maart 2007 ter ere van de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome;
  2. in januari 2009 ter ere van de tiende verjaardag van de Economische en Monetaire Unie;
  3. in januari 2012 ter ere van tien jaar eurobankbiljetten en euromunten; en
  4. in augustus 2015 ter viering van de 30ste verjaardag van de vlag van de EU.

In de regel mag elk euroland per jaar slechts twee herdenkingsmunten van €2 uitgeven. Een derde wordt in uitzonderlijke gevallen toegestaan, mits het een gezamenlijke uitgifte betreft die gebeurtenissen herdenkt die voor het gehele eurogebied van belang zijn.

Deze munten hebben een gemeenschappelijk ontwerp op de nationale zijde, waarin de naam van het uitgevende land en de te herdenken gebeurtenis in de respectieve ta(a)l(en) wordt getoond.

 

Herdenkingsmunten uitgesplitst naar jaar

Voorbeeld herdenkingszijde €2-munt Voorbeeld herdenkingszijde €2-munt Voorbeeld herdenkingszijde €2-munt Voorbeeld herdenkingszijde €2-munt Voorbeeld herdenkingszijde €2-munt
 
 

Bijwerken webpagina's met herdenkingsmunten van €2

Anders dan bankbiljetten vallen euromunten nog steeds onder de nationale bevoegdheid en niet onder die van de ECB.

Een land van het eurogebied dat een herdenkingsmunt van €2 wil uitgeven, dient de Europese Commissie daarover te informeren. Eurolanden melden dit niet aan de ECB. De Commissie publiceert de informatie in het meertalige Publicatieblad van de EU (C-serie).

Het Publicatieblad is de gezaghebbende bron op grond waarvan de ECB de informatie over euromunten op haar website bijwerkt. De informatieverstrekking, vertaling in 23 talen en publicatie neemt enige tijd in beslag. De muntenpagina's op de website van de ECB kunnen daarom niet altijd zo snel worden bijgewerkt als gebruikers wel zouden willen.