Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beschadigde en met inkt bevlekte bankbiljetten

Beschadigde bankbiljetten

De nationale centrale banken in het eurogebied zorgen ervoor dat alle eurobankbiljetten echt zijn, en dat ze niet beschadigd of vuil zijn wanneer ze weer in omloop komen. Om de hoge kwaliteit van de biljetten in stand te houden, gebruiken de centrale banken volautomatische machines om de bankbiljetten die ze ontvangen te controleren en te sorteren. Vervuilde of beschadigde bankbiljetten worden vernietigd.

Kan ik mijn bankbiljetten laten omwisselen of terugbetalen?

De nationale centrale banken in het eurogebied wisselen per ongeluk beschadigde of gescheurde bankbiljetten om, mits aan enkele criteria is voldaan. Hebt u meer dan de helft van een beschadigd eurobankbiljet in uw bezit, of kunt u bewijzen dat het ontbrekende gedeelte van het bankbiljet vernietigd is, dan kan de nationale centrale bank het omwisselen. Opzettelijk beschadigde bankbiljetten worden niet omgewisseld.

Het omwisselen is in de regel gratis. Neem contact op met uw nationale centrale bank voor meer informatie.

Bankbiljetten met inktvlekken

Hebt u al eens een bankbiljet met inktvlekken gezien?

Als iemand probeert u een bankbiljet met inktvlekken te geven, neem het dan niet aan, omdat het waarschijnlijk gestolen is. Sommige eurobankbiljetten met inktvlekken zijn beschadigd door antidiefstalapparatuur als gevolg van criminele activiteiten. De inkt is afkomstig van intelligente systemen voor de neutralisatie van bankbiljetten, die worden geactiveerd als criminelen een beschermde contantgeldhouder openmaken, zoals een geldautomaat of een kluis in een voertuig voor geldtransport. Deze antidiefstalsystemen maken gestolen bankbiljetten onbruikbaar en waardeloos, en beperken zo het risico dat winkeliers, banken en andere professionele contantgeldverwerkers het slachtoffer worden van een misdaad.


Inkt is een van de meest gangbare methoden om gestolen bankbiljetten onbruikbaar te maken, maar er zijn ook andere middelen om contant geld te beschermen, zoals lijm. Lijm plakt alle bankbiljetten in een cassette in een geldautomaat samen tot één massief blok papier. Zou men dan proberen individuele bankbiljetten los te peuteren, dan scheuren ze in stukken.


Hoe herkent u een gestolen, met inkt bevlekt bankbiljet?

Als een bankbiljet door een antidiefstalapparaat met inkt wordt besmeurd, trekt de veiligheidsinkt in het bankbiljet. De meest gebruikte veiligheidsinkten zijn fel paars, groen, blauw, rood of zwart. De inkt loopt meestal van de randen naar het midden van de bankbiljetten en laat een karakteristiek patroon achter. Soms verkleuren de biljetten wanneer criminelen chemicaliën gebruiken om de inkt te verwijderen. Daardoor kunnen ook de originele kleuren van de bankbiljetten zelf veranderen, en enkele echtheidskenmerken kunnen beschadigd raken of zelfs verdwijnen.

Zijn alle bankbiljetten met inktvlekken gestolen?

Nee. Als het bankbiljet alleen heel lichte vlekken of maar een paar kleine inktsporen vertoont en de randen nog intact zijn, dan zijn de vlekken of sporen zeer waarschijnlijk per ongeluk erop gekomen, bijvoorbeeld door een lekkende pen, en niet door een antidiefstalapparaat. In dat geval is het onwaarschijnlijk dat de bankbiljetten gestolen zijn en kunnen ze worden aangenomen.


Wat als iemand mij een bankbiljet geeft met inktvlekken die duidelijk van een antidiefstalapparaat stammen?

  • Neem het biljet niet aan – vraag om een ander. U kunt er niet zeker van zijn dat de persoon die u het bankbiljet aanbiedt de rechtmatige bezitter ervan is.
  • Weiger gebleekte of verkleurde bankbiljetten, aangezien in dat geval criminelen waarschijnlijk hebben geprobeerd antidiefstalinktvlekken te verwijderen door de biljetten te wassen of te bleken.

  • Als u een bankbiljet met inktvlekken hebt aangenomen, breng het dan naar uw bank of een nationale centrale bank en leg uit hoe u eraan gekomen bent. De nationale centrale bank controleert of de inktvlekken van een antidiefstalapparaat afkomstig zijn en kan de politie inschakelen. Die kan de bankbiljetten als bewijsmateriaal voor haar onderzoek gebruiken.

  • U hebt mogelijk geen recht op terugbetaling als uit het onderzoek blijkt dat de inktvlekken van een antidiefstalapparaat afkomstig zijn. De nationale centrale banken kunnen door antidiefstalapparatuur bevlekte eurobankbiljetten uitsluitend omruilen op verzoek van de oorspronkelijke bezitter van het bankbiljet die het slachtoffer is geweest van de criminele activiteit die tot de besmeuring van de bankbiljetten heeft geleid.

  • Als het onderzoek bevestigt dat de inktvlekken niet van een antidiefstalapparaat afkomstig zijn en dat het bankbiljet per ongeluk bevlekt is geraakt, dan ontvangt u een nieuw bankbiljet of wordt het bedrag op uw bankrekening bijgeschreven.

Meer vragen? U vindt het antwoord mogelijk in artikel 3 van het Besluit van de Europese Centrale Bank over de vervanging van beschadigde eurobankbiljetten.

Alle pagina's in dit deel