Menu

Beschadigde bankbiljetten

Voor het vertrouwen van de burgers in de eurobankbiljetten is het cruciaal dat de biljetten echt en van hoge kwaliteit zijn. Daarom controleren de nationale centrale banken (NCB's) van het eurogebied alle eurobankbiljetten op echtheid, beschadiging en vervuiling, voordat ze de biljetten weer in omloop brengen.

De NCB's beschikken over volautomatische bankbiljettenverwerkingsmachines waarmee ze de ontvangen bankbiljetten controleren en sorteren om een hoge kwaliteit te bewaren. In 2019 hebben de NCB's circa 5,1 miljard bankbiljetten ongeschikt bevonden en vervangen door nieuwe. Vervuilde of beschadigde bankbiljetten worden vernietigd.

De NCB's van het eurogebied vervangen (sterk) beschadigde eurobankbiljetten (bijv. gedeeltelijk verbrand, gescheurd of vergaan) die aan bepaalde criteria voldoen. Zo kan een nationale centrale bank een beschadigd eurobankbiljet omwisselen of vergoeden als u meer dan de helft van het biljet aanbiedt of kunt bewijzen dat het ontbrekende (grotere) deel ervan vernietigd is. Opzettelijk (sterk) beschadigde bankbiljetten worden niet omgewisseld of vergoed.

In beginsel zijn aan de omwisseling of vergoeding van bankbiljetten geen kosten verbonden. Bij eurobankbiljetten die per ongeluk door antidiefstalapparatuur zijn beschadigd, worden wel kosten in rekening gebracht.

Nadere informatie vindt u hier:

  1. Besluit van de ECB van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2013/10), PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37.
  2. Besluit (EU) 2019/669 van de ECB van 4 april 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2013/10 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2019/9), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 6.
    1. Besluit ECB/2013/10. Niet-officiële geconsolideerde tekst van het Publicatiebureau van de Europese Unie, 19/05/2019.
  3. Richtsnoer van de ECB van 19 april 2013 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2003/5 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2013/11), PB L 118 van 30.4.2013, blz. 43.

Het adres van uw nationale centrale bank vindt u op de desbetreffende website.