Beschadigde bankbiljetten

Eurobankbiljetten moeten echt en van hoge kwaliteit zijn, zodat burgers er vertrouwen in hebben. De nationale centrale banken van het eurogebied controleren daarom de bankbiljetten, om te garanderen dat zij authentiek zijn en niet te zeer beschadigd of vervuild, voordat ze in omloop worden gebracht.

De nationale centrale banken beschikken over volledig geautomatiseerde bankbiljettenverwerkende machines, die de ontvangen bankbiljetten controleren. Deze machines sorteren de bankbiljetten om hoge kwaliteitsnormen te handhaven. In 2010 werden daarbij door de nationale centrale banken ongeveer 5,8 miljard bankbiljetten geclassificeerd als ongeschikt voor circulatie en vervangen. Vervuilde of beschadigde bankbiljetten worden vernietigd.

Eurobankbiljetten die beschadigd zijn (bijvoorbeeld gedeeltelijk verbrand, versneden of vergaan) en die aan bepaalde criteria voldoen, worden vervangen door de nationale banken van het eurogebied. Zo zal bijvoorbeeld een nationale centrale bank een beschadigd eurobankbiljet vervangen als u daarvan meer dan de helft inlevert of als u kunt bewijzen dat het ontbrekende (grotere) deel van het bankbiljet is vernietigd. Bankbiljetten die opzettelijk beschadigd zijn, worden niet vergoed.

In beginsel zijn aan de vergoeding van bankbiljetten geen kosten verbonden. Voor eurobankbiljetten die per ongeluk door antidiefstalapparatuur zijn beschadigd, wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Voor nadere gegevens, zie:

Voor het postadres van uw nationale centrale bank, zie daarvan de website.