Sugadinti banknotai

Tam, kad žmonės galėtų pasitikėti banknotais, jie turi būti tikri ir kokybiški. Nacionaliniai centriniai bankai tikrina visus eurų banknotus, siekdami užtikrinti, kad į apyvartą patektų tik tikri ir nesugadinti ar nesutepti banknotai.

Nacionaliniai centriniai bankai gautus banknotus patikrina automatizuotomis banknotų apdorojimo mašinomis. Išrūšiuoti šių mašinų, į apyvartą patenka tik kokybiški banknotai. 2010 m. nacionaliniai centriniai bankai netinkamais apyvartai pripažino 5,8 mlrd. banknotų ir pakeitė juos tinkamais. Sutepti ar sugadinti banknotai sunaikinami.

Sugadintus arba pažeistus (pvz., apdegusius, įplyšusius ar kitaip pažeistus) ir tam tikrus kriterijus atitinkančius eurų banknotus keičia euro zonos nacionaliniai centriniai bankai. Pavyzdžiui, nacionalinis centrinis bankas pakeis sugadintą eurų banknotą geru, jei pateiksite daugiau negu pusę banknoto arba galėsite įrodyti, kad trūkstama (didesnioji) banknoto dalis buvo sunaikinta. Tyčia pažeisti ar sugadinti eurų banknotai neišperkami.

Išpirkimas iš esmės yra nemokamas. Už banknotų, atsitiktinai sugadintų naudojant nuo vagystės saugančius prietaisus, keitimą imamas mokestis.

Daugiau informacijos rasite:

Savo šalies nacionalinio centrinio banko pašto adreso ieškokite atitinkamo banko interneto svetainėje.