Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Užsienio valiutos operacijos

Apie tai

Eurosistema vykdo užsienio valiutos operacijas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 ir 219 straipsnius. Vykdomos šios užsienio valiutos operacijos:

  • užsienio valiutų intervencijos,
  • iš užsienio atsargų ir „komercinių sandorių“ gautų palūkanų pajamų pardavimo operacijos.

Užsienio valiutų intervencijos

Vienašaliai arba suderinti veiksmai

Jei nėra jokių oficialių susitarimų ar bendrų gairių, prireikus, Eurosistema gali nuspręsti vykdyti užsienio valiutų intervencijas. Eurosistema gali atlikti šias intervencijas savarankiškai (t. y. vienašališkai) arba prisijungdama prie koordinuotos intervencijos, kurioje dalyvauja kiti centriniai bankai (t. y. atlikdama suderintus veiksmus).

Centralizuotos arba decentralizuotos intervencijos

Intervencijas gali tiesiogiai vykdyti ECB (t. y. centralizuotai) arba pagal „atskleistos agentūros“ principą ECB vardu veikiantys nacionaliniai centriniai bankai (t. y. decentralizuotai). Pagrindinio operacijos tikslo požiūriu nesvarbu, ar operacija atliekama centralizuotai, ar decentralizuotai.

Visos su kita ES valiuta susijusios intervencijos atliekamos nepažeidžiant pagrindinio ECB tikslo palaikyti kainų stabilumą. Jas vykdo Eurosistema, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamu euro zonai nepriklausančios valstybės nacionaliniu centriniu banku, ypač intervencijos finansavimo klausimais.

Antrasis valiutų kurso mechanizmas

Bendra informacija

Užsienio valiutų intervencijos gali būti vykdomos ir pagal antrojo valiutų kurso mechanizmo (VKM II) programą, įsigaliojusią ekonominės ir pinigų sąjungos trečiojo etapo pradžioje. VKM II iš esmės pagrįstas dviem teisiniais dokumentais: 1997 m. birželio 16 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija ir 1998 m. rugsėjo 1 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių nacionalinių centrinių bankų susitarimu su pakeitimais.

VKM II susitarimai ir procedūros

Dalyviai

Danija dalyvauja VKM II nuo 1999 m. sausio 4 d. (prieš tai ji dalyvavo pradiniame VKM). Bulgarija prie jo prisijungė 2020 m. liepos 13 d.

Euro centriniai kursai ir VKM II dalyvaujančių valiutų privalomieji intervenciniai kursai

Valiuta 1 EUR =
Danijos krona (DKK) Viršutinė riba 7,62824
Centrinis kursas 7,46038
Apatinė riba 7,29252
Bulgarijos levas (BGN) Viršutinė riba 2,24920
Centrinis kursas 1,95583
Apatinė riba 1,66246

Ekonomikos ir finansų ministrų (ECOFIN) tarybos vaidmuo

Užsienio valiutų intervencijos taip pat gali būti atliekamos atsižvelgiant į institucinius euro ir ne Europos Sąjungos šalių valiutų (pvz., JAV dolerio ir Japonijos jenos) kurso santykius. Pagal Sutarties 219 straipsnį šioms valiutoms galima taikyti dvi institucines priemones:

  • ECOFIN taryba gali sudaryti oficialius susitarimus dėl euro kurso sistemos;
  • ECOFIN taryba gali suformuluoti Eurosistemos valiutos kurso politikos gaires.

Kol kas neįgyvendinta nei viena iš šių institucinių procedūrų. ECB dalyvautų bet kuriuo atveju, arba ECOFIN tarybai teikdamas rekomendaciją, arba ją konsultuodamas. Tačiau nei viena iš šių procedūrų negalima pažeisti pagrindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą. ECB turimos privalomosios užsienio valiutos atsargos neriboja jo pajėgumų vykdyti užsienio valiutų intervencijas. Be to, ECB gali finansuoti intervencijas ir kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, sudarydamas valiutų apsikeitimo sandorius.

Visi šios dalies puslapiai