Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) strateginiai siekiai

Pripažintą autoritetą pinigų ir finansų klausimais turinti institucija

Turėdama tvirtą konstitucinį pagrindą, remdamasi savo nepriklausomumu ir vidine sanglauda, Eurosistema – euro zonos centrinių bankų sistema – veikia kaip Europoje ir už jos ribų pripažinta euro zonos pinigų politikos institucija ir vadovaujanti finansų institucija. Siekdama savo pagrindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą, Eurosistema atliks būtiną ekonominę ir pinigų analizę, nustatys ir įgyvendins tinkamą politiką. Ji taip pat tinkamai ir veiksmingai reaguos į pinigų ir finansų sričių pokyčius.

Finansinis stabilumas ir Europos finansinė integracija

Vykdydami Eurosistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) uždavinius siekiame saugoti finansinį stabilumą ir skatinti Europos finansinę integraciją bendradarbiaudami su įsteigtomis institucinėmis struktūromis. Šiuo tikslu mes prisidėsime prie politikos, užtikrinančios patikimą Europos ir pasaulio finansinio stabilumo struktūrą, įgyvendinimo.

Atskaitomybė, nepriklausomumas, patikimumas; prieinamumas Europos piliečiams

Vykdydami Eurosistemos ir BPM uždavinius svarbiausiais laikome patikimumą ir atskaitomybę, elgsimės skaidriai ir laikysimės visų galiojančių konfidencialumo reikalavimų. Siekiame veiksmingai bendrauti su Europos piliečiais. Esame įsipareigoję palaikyti ryšius su Europos ir nacionalinėmis institucijomis, laikydamiesi visų Sutarčių nuostatų ir deramai atsižvelgdami į nepriklausomumo principą. Tuo tikslu stebėsime pinigų ir finansų rinkas veikiančius pokyčius ir atsižvelgsime į visuomenės interesus bei rinkos poreikius.

Bendras tapatumas, aiškiai apibrėžti vaidmenys ir atsakomybė, tinkamas valdymas

Siekiame sustiprinti mūsų bendrą tapatumą visiems Eurosistemos ir BPM nariams žinant savo aiškiai apibrėžtus vaidmenis ir atsakomybę. Tuo tikslu Eurosistema ir BPM remsis visų savo narių potencialiu ir dideliu įsitraukimu, o taip pat jų ryžtu ir noru dirbti kartu siekiant susitarimo. Be to, Eurosistema ir BPM yra įsipareigoję užtikrinti gerą valdymą, sukurti veiksmingas ir našias organizacines struktūras bei taikyti veiksmingus ir našius darbo metodus.

Geriausia bankų priežiūros praktika; nediskriminavimas ir vienodos veiklos sąlygos

Mes, BPM darbuotojai, vertinsime savo priežiūros sistemą pagal aukščiausius tarptautinius standartus. Remdamiesi įvairių institucijų patirtimi mes apjungsime geriausius nacionalinius metodus, kad sukurtume geriausios praktikos bankų priežiūros sistemą visose dalyvaujančiose šalyse. BPM užtikrins, kad būtų laikomasi bendro taisyklių sąvado ir taikytinų priežiūros principų bei praktikos ir taip būtų sudaromos vienodos veiklos sąlygos visoms prižiūrimoms institucijoms ir jos būtų traktuojamos vienodai.

Rizikos vertinimo ir proporcingumo principai; priežiūriniai veiksmai

BPM vykdoma bankų priežiūra bus lanksti ir pagrįsta rizikos nustatymu, apimančiu sprendimus ir išankstinį vertinimą. Bus atsižvelgiama į tikimybę, kad institucijos ar institucija gali nesugebėti vykdyti savo įsipareigojimų ir kokį poveikį tai gali turėti finansiniam stabilumui. BPM priežiūros praktika bus grindžiama proporcingumo principu, priežiūros mastą koreguojant pagal prižiūrimų bankų sisteminę svarbą ir rizikos pobūdį. BPM metodas skatina laiku imtis efektyvių veiksmų bei atidžiai stebėti kredito įstaigos atsaką.

Visi šios dalies puslapiai