Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Finansinės ataskaitos

Europos Centrinio Banko (ECB) metinėse ataskaitose pateikiama informacija apie ECB finansinę būklę ir veiklos rezultatus metų pabaigoje. Jas sudaro vadovybės ataskaita, finansinės ataskaitos (t. y. balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, apskaitos politikos nuostatų santrauka ir kitos aiškinamosios pastabos), nepriklausomo auditoriaus išvada ir pastaba dėl pelno (nuostolio) paskirstymo.

Finansinės ataskaitos parengtos laikantis atitinkamuose teisės aktuose nustatytų apskaitos politikos principų, taikomų tik Europos centrinių bankų sistemai ir ECB. ECB finansinių ataskaitų rengimas išsamiau aprašytas čia.

Metinės ataskaitos yra neatsiejama ECB metų ataskaitos dalis. Jos skelbiamos vasario mėn., anksčiau negu visa metų ataskaita.

2023 m.

Pagrindiniai skaičiai

674,5mlrd. eurų

Balansas

2023 m. ECB balansas sumažėjo 24,4 mlrd. iki 674,5 mlrd. eurų, daugiausia dėl to, kad suėjo pinigų politikos tikslais įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminai.

Daugiau apie balansą
6 620mln. eurų

Panaudota visa atidėjinių finansinėms rizikoms suma

Visa atidėjinių finansinėms rizikoms suma buvo panaudota daliai 2023 m. patirtų nuostolių padengti. Jie susidarė daugiausia dėl palūkanų išlaidų, susijusių su grynaisiais įsipareigojimais sistemoje TARGET.

Daugiau apie atidėjinius
1 266mln. eurų

ECB metų nuostolis, atskaičius panaudotus atidėjinius finansinėms rizikoms

ECB metų nuostolis bus rodomas ECB balanse ir dengiamas būsimųjų laikotarpių pelnu. Nuostolis, patirtas po ilgo laikotarpio, kai buvo uždirbamas pelnas, yra susijęs su Eurosistemos vaidmeniu ir būtinais politikos veiksmais, kuriais ji vykdo savo pagrindinį įgaliojimą – palaikyti kainų stabilumą, ir neturi įtakos jos gebėjimui vykdyti veiksmingą pinigų politiką.

Daugiau apie pelno (nuostolio) ataskaitą
Dėl apvalinimo atskirų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Visi šios dalies puslapiai