Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Godišnji financijski izvještaji

U godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (ESB) prikazuju se financijsko stanje i rezultati ESB‑ova poslovanja na kraju godine. Obuhvaćaju izvješće o poslovanju, financijske izvještaje (tj. godišnju bilancu, račun dobiti i gubitka, sažetak značajnih računovodstvenih politika te druge bilješke s objašnjenjima), izvješće neovisnog revizora i bilješku o raspodjeli dobiti i gubitka.

Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu s računovodstvenim politikama propisanima mjerodavnim zakonodavstvom i specifični su za Europski sustav središnjih banaka i ESB. Više o izradi financijskih izvještaja ESB‑a.

Godišnji financijski izvještaji sastavni su dio godišnjeg izvješća ESB‑a. Objavljuju se u veljači, prije odgovarajućeg godišnjeg izvješća.

2023.

Ključni podatci

674,5mlrd. EUR

Bilanca

Bilanca ESB‑a smanjila se u 2023. za 24,4 mlrd. EUR na ukupno 674,5 mlrd. EUR, uglavnom zbog dospijevanja vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike.

Više o bilanci
6.620mil. EUR

Otpuštanje cjelokupnih sredstava iz rezervacija za financijske rizike

Otpuštene su cjelokupne rezervacije za financijske rizike kako bi se djelomično nadomjestili gubitci nastali u 2023., koji su uglavnom posljedica kamatnih rashoda od neto obveze u sustavu TARGET.

Više o rezervacijama
1.266mil. EUR

Gubitak ESB‑a za godinu nakon otpuštanja sredstava iz rezervacija za financijske rizike

Gubitak ESB‑a za godinu prenijet će se u bilanci ESB‑a te će se nadomjestiti budućom dobiti. Gubitak, koji je uslijedio nakon gotovo dva desetljeća ostvarivanja znatne dobiti, proizlazi iz uloge i potrebnih mjera monetarne politike Eurosustava u ispunjavanju njegove glavne zadaće održavanja stabilnosti cijena i ne utječe na njegovu sposobnost provođenja učinkovite monetarne politike.

Više o računu dobiti i gubitka
Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Sve stranice u ovom odjeljku