Menu

Pravni okvir

Europska središnja banka (ESB) institucija je Europske unije i djeluje u skladu s jasno utvrđenim pravilima koja su dio primarnog i sekundarnog prava EU‑a. Ciljevi i zadaće ESB‑a opisani su u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

U provedbi svojih zadaća ESB može donositi pravne akte na područjima svoje nadležnosti. Osim toga, ima savjetodavnu ulogu i daje mišljenja o predloženom zakonodavstvu koje je u njegovoj nadležnosti.

EUR-Lex

Sada na stranicama EUR‑Lexa: pravni okvir ESB‑a

Svi pravni akti ESB‑a dostupni su na svim relevantnim službenim jezicima EU‑a i može im se pristupiti na EUR-Lexu, internetskom portalu za pravo EU‑a kojim se pruža službeni pristup pravnim dokumentima Unije.

EUR-Lex