Pravni okvir

Što ovdje možete pronaći?

Sve pravne akte ESSB‑a/ESB‑a objavljene u Službenom listu Europske unije (SL) razvrstane po temama i datumu objave.

Višejezičnost: stranica je dostupna na 22 jezika. Odaberite jezik na vrhu zaslona.

Cjelovit kontekst: svaki pravni akt prikazan je s ispravcima, zakonodavstvom koje je stavljeno izvan snage, povezanim aktima ESB-a, povezanim donesenim zakonodavstvom Zajednice te drugim povezanim informacijama, npr. priopćenjima za javnost.

Zakonodavstvo EU‑a

Pravni okvir Eurosustava i Europskog sustava središnjih banaka