Menu
Ova stranica sadrži informacije koje nisu potpune/točne. Njihova revizija je u tijeku i ubrzo će biti objavljena ispravljena verzija.

Istraživanje i razvoj novčanica – mogućnosti za suradnju s ESB-om

Zaštita euronovčanica

ESB je, kao i sve središnje banke, dužan očuvati integritet i sigurnost svojih novčanica. U euronovčanice se stoga moraju ugraditi učinkovita zaštitna obilježja koja će javnost moći lako prepoznati. Osim toga, ESB mora stalnim unapređenjem zaštitnih obilježja sadašnjih i budućih euronovčanica ostati korak ispred krivotvoritelja u tehnološkom smislu. Zato upravlja širokim spektrom istraživačkih projekata koji se provode u javnom i privatnom sektoru te ih koordinira i financira.

Područja istraživanja koja financiramo

ESB nastoji poticati istraživanja i koristiti se njihovim rezultatima u sljedećim područjima:

  • moguća zaštitna obilježja
  • tehnologija proizvodnje novčanica
  • tehnologija obrade novčanica.

Financirani istraživački projekti mogu obuhvaćati razne tehnologije te biti različita trajanja i imati različite proračune. Financiranje je dostupno za raznovrsna istraživanja: od analiza tržišta i studija kratkoročne provedivosti do dugoročnijih razvojnih projekata i probnog industrijskog tiskanja za nova zaštitna obilježja novčanica.

Tko može zatražiti financiranje?

ESB poziva poduzeća, istraživačke institute i druge dionike iz struke koji se bave tehnološkim područjima za koja je ESB zainteresiran da dostave svoje prijedloge projekata. Rezidentnost u EU-u nije preduvjet.

Kako nam se obratiti u vezi s prijedlogom projekta povezanog s istraživanjima i razvojem

Ako imate proizvod ili koncept za koji mislite da bi mogao biti koristan ESB-u u proizvodnji euronovčanica, molimo pošaljite kratak opis svojeg prijedloga projekta (najviše tri stranice formata A4) na engleskom jeziku (naš radni jezik) na BNDevelopment@ecb.europa.eu. Obično odgovaramo u roku od mjesec dana.

Ako je ESB zainteresiran za vaš prijedlog, radi očuvanja povjerljivosti potpisat ćemo sporazum o tajnosti i zatražiti od vas više detalja. Njih nam trebate dostaviti u skladu sa standardnim obrascem i smjernicama koji se upotrebljavaju za sve projekte koje ESB financira.

Kako bi zajamčio sigurnu komunikaciju, ESB se koristi enkripcijskim programom PGP. Molimo preuzmite ovaj javni ključ kako biste dostavili projekt.