Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των τραπεζογραμματίων – ευκαιρίες συνεργασίας με την ΕΚΤ

Πώς διατηρούμε τα τραπεζογραμμάτια ευρώ ασφαλή

Η ΕΚΤ, όπως κάθε κεντρική τράπεζα, έχει καθήκον να εγγυάται στο ακέραιο την ασφάλεια των τραπεζογραμματίων ευρώ. Στα τραπεζογραμμάτια ευρώ πρέπει να ενσωματώνονται αποτελεσματικά χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία αναγνωρίζονται εύκολα από τους πολίτες. Η ΕΚΤ πρέπει να βρίσκεται τεχνολογικά πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τους παραχαράκτες και να βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των σημερινών και των μελλοντικών τραπεζογραμματίων ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ διαχειρίζεται, συντονίζει και χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Τομείς χρηματοδοτούμενης έρευνας

Η ΕΚΤ προωθεί και αξιοποιεί την έρευνα και ανάπτυξη στους ακόλουθους τομείς:

  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε τραπεζογραμμάτια
  • Τεχνολογία παραγωγής τραπεζογραμματίων
  • Τεχνολογία επεξεργασίας/διαχείρισης τραπεζογραμματίων

Τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΚΤ μπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και να έχουν διαφορετική χρονική διάρκεια και προϋπολογισμό. Μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων αναλύσεις της αγοράς και βραχυπρόθεσμες μελέτες σκοπιμότητας καθώς και μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης και δοκιμαστικές βιομηχανικές εκτυπώσεις νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Ποιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση

Η ΕΚΤ καλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους λοιπούς επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τεχνολογικούς τομείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να διαμένουν στην ΕΕ.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε την πρότασή σας

Αν θεωρείτε ότι το προϊόν ή ιδέα σας μπορεί να ενδιαφέρουν την ΕΚΤ, μπορείτε να αποστείλετε μια σύντομη περιγραφή (το πολύ 3 σελίδες Α4) στα αγγλικά χρησιμοποιώντας αυτό το έντυπο, στη διεύθυνση BN-Development@ecb.europa.eu. Για την προστασία της επικοινωνίας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση PGP. Για την υποβολή πρότασης, θα πρέπει να κατεβάσετε το δημόσιο κλειδί. Η ΕΚΤ αποστέλλει συνήθως την απάντησή της μέσα σε ένα μήνα.

Αν η ΕΚΤ ενδιαφέρεται για την πρότασή σας, για σκοπούς εμπιστευτικότητας θα συνάψει μαζί σας συμφωνία μη δημοσιοποίησης στοιχείων και θα σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Θα πρέπει να τις υποβάλετε με το τυποποιημένο υπόδειγμα που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για όλα τα έργα που χρηματοδοτεί, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα