Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των τραπεζογραμματίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, έχει καθήκον να εγγυάται την ακεραιότητα και την ασφάλεια των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει. Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στα τραπεζογραμμάτια ευρώ χωρίς αποκλεισμούς, αναπτύσσουμε καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία όλοι μπορούν εύκολα να τα αναγνωρίζουν και να τα εμπιστεύονται. Προκειμένου να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τους παραχαράκτες, εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη βελτίωση αυτών των χαρακτηριστικών και για την ανάπτυξη νέων για μελλοντικά τραπεζογραμμάτια. Επιδιώκουμε επίσης την εξεύρεση τεχνικά βιώσιμων λύσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τραπεζογραμματίων ευρώ και των διαδικασιών μας.

Για αυτό συντονίζουμε και χρηματοδοτούμε ένα ευρύ φάσμα έργων που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη.

Τομείς έρευνας

Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα μπορούν να καλύπτουν από βραχυπρόθεσμες αναλύσεις και μελέτες σκοπιμότητας μέχρι μακροπρόθεσμα έργα ανάπτυξης, ακόμη και δοκιμαστικές εκτυπώσεις νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι τομείς τους οποίους επιδιώκουμε να ενισχύουμε και από τους οποίους ωφελούμαστε.

  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας τραπεζογραμματίων
  • Τεχνολογία επεξεργασίας και διαχείρισης της παραγωγής τραπεζογραμματίων
  • Τεχνολογίες που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κύκλου μετρητών
  • Η επιστήμη της αντίληψης και της γνώσης

Ποιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση

Η ΕΚΤ καλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους λοιπούς επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τεχνολογικούς τομείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δεν είναι απαραίτητο να είστε εγκατεστημένοι στην ΕΕ για να υποβάλετε αίτηση.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την πρότασή σας

Αν θεωρείτε ότι το προϊόν ή ιδέα σας μπορεί να ενδιαφέρουν την ΕΚΤ προς χρήση στα τραπεζογραμμάτια ευρώ, μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο στα αγγλικά και να το αποστείλετε στη διεύθυνση BN-Development@ecb.europa.eu. Βεβαιωθείτε ότι το συμπληρωμένο έντυπο δεν ξεπερνά τις τρεις σελίδες μεγέθους Α4.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επικοινωνία σας μαζί μας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση PGP, κάνοντας λήψη του δημόσιου κλειδιού για να υποβάλετε την πρότασή σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στις προτάσεις που υποβλήθηκαν εντός ενός μηνός.

Αν μας ενδιαφέρει η πρότασή σας, θα συντάξουμε συμφωνία μη δημοσιοποίησης στοιχείων την οποία θα σας ζητήσουμε να υπογράψετε προκειμένου να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα για περαιτέρω ανταλλαγή στοιχείων. Στη συνέχεια θα σας αποστείλουμε περαιτέρω οδηγίες και υποδείγματα για την επίσημη υποβολή της πρότασής σας. Πρόκειται για τυποποιημένη διαδικασία για όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα από την ΕΚΤ.

Προγράμματα προηγούμενων έργων

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα