Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πιστοποίηση φορέων παραγωγής τραπεζογραμματίων

Διασφάλιση ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα

Η ΕΚΤ έχει καθήκον να διασφαλίζει την ακεραιότητα του ευρώ ως μέσου πληρωμής εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τη δεοντολογία, το περιβάλλον, την υγεία και την προστασία, την ασφάλεια και την ποιότητα σε όλη τη διάρκεια των φάσεων έρευνας και ανάπτυξης, σχεδίασης, παραγωγής και παροχής των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Γι' αυτό, η παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα, όπως τα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001, και να πληροί αυστηρές απαιτήσεις δεοντολογίας και ασφαλείας.

Οι φορείς παραγωγής στοιχείων του ευρώ πρέπει διαθέτουν κατάλληλη πιστοποίηση

Η παραγωγή στοιχείων του ευρώ και στοιχείων ασφαλείας του ευρώ υπόκειται επίσης σε ειδική διαδικασία πιστοποίησης της ΕΚΤ. Μόνο πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών και να συνάπτουν συμβάσεις για δραστηριότητα που αφορά στοιχεία του ευρώ ή στοιχεία ασφαλείας του ευρώ.

Οι όροι των διαδικασιών πιστοποίησης καθορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2020/24, η οποία ισχύει από τις 18 Μαΐου 2021 και τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΚΤ/2022/35, η οποία ισχύει από τις 16 Νοεμβρίου 2022.

Τομείς δραστηριότητας πιστοποιημένων φορέων παραγωγής

Η ΕΚΤ μπορεί να χορηγήσει πιστοποίηση σε φορείς παραγωγής στους ακόλουθους τομείς:

  • Εκτύπωση τραπεζογραμματίων
  • Παραγωγή χαρτιού τραπεζογραμματίων
  • Παραγωγή μελανιών εκτύπωσης
  • Παραγωγή ελασμάτων ολογράμματος
  • Παραγωγή ταινίας ασφαλείας τραπεζογραμματίων
  • Παραγωγή άλλων στοιχείων ασφαλείας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης της ΕΚΤ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε την ειδική σελίδα Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Αν ενδιαφέρεστε να ζητήσετε πιστοποίηση

Μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύντομη περιγραφή, στα αγγλικά, των προϊόντων που παράγετε (μέχρι 2 σελίδες A4), στη διεύθυνση QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εντός ενός μηνός.

Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση PGP για ασφαλή επικοινωνία. Μπορείτε να κατεβάσετε το κλειδί PGP της πιστοποίησης QEHS και να το χρησιμοποιήσετε για τη διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών.

Άλλες ευκαιρίες συνεργασίας με την ΕΚΤ

Αν επιθυμείτε να προτείνετε νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή τεχνολογίες παραγωγής ή επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητά μας Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των τραπεζογραμματίων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα