Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Καθήκοντα

Το Ευρωσύστημα, που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, εκτελεί μια σειρά καθηκόντων με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Ο στόχος μας

Ο κύριος στόχος μας είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, δηλ. η διαφύλαξη της αξίας του ευρώ. Η σταθερότητα των τιμών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας – δύο από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και αποτελεί τη σημαντικότερη συμβολή της νομισματικής πολιτικής σε αυτόν τον τομέα.

Αποστολή της ΕΚΤΑποστολή του Ευρωσυστήματος

Το Ευρωσύστημα είναι υπεύθυνο για:

  • τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής
  • τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος
  • την κατοχή και διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών της ζώνης του ευρώ
  • την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών

Η ΕΚΤ έχει αναλάβει την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στους ακόλουθους τομείς: τραπεζική εποπτεία, τραπεζογραμμάτια, στατιστική, μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα