Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Προώθηση ευρύτερης ανάληψης δράσης

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και για την αντιμετώπισή της απαιτείται δράση σε όλα τα μέτωπα. Προσφέρουμε τις ειδικές γνώσεις μας για να ενθαρρύνουμε την ανάληψη δράσης και εκτός της ΕΚΤ και επιδιώκουμε την υιοθέτηση και προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης και απώλειας της φύσης.

Αποτελέσματα της ανάλυσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τραπεζογραμματίων ευρώ

Πώς προωθεί η ΕΚΤ τις βέλτιστες πρακτικές και την ευρύτερη ανάληψη δράσης;

Συνεργαζόμαστε στενά με Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους

Συνεργαζόμαστε με Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια σε ζητήματα που σχετίζονται με το κλίμα, να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας και να καλύψουμε τυχόν κενά δεδομένων. Παρέχουμε εργασίες ανάλυσης και ειδικές γνώσεις με σκοπό να βοηθήσουμε στην ευρύτερη κατανόηση των κινδύνων και των οικονομικών ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα και τη φύση. Επιδιώκουμε επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στις δικές μας εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που δημοσιοποιούμε σχετικά με το κλίμα και των βιώσιμων επενδύσεων.

Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της διαφάνειας των δικών μας δραστηριοτήτων

Με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που σχετίζονται με το κλίμα όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια που τηρούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής και εκτός νομισματικής πολιτικής και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια των ενεργειών μας. Αυτό συμβάλλει στη διαθεσιμότητα δεδομένων που σχετίζονται με το κλίμα και στην απόκτηση γνώσεων εντός και εκτός της ΕΚΤ όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ενισχύει την ικανότητα των συμμετεχόντων στην αγορά να αντιμετωπίζουν μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα.

Μειώνουμε το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνεισφέροντας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ΕΚΤ και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ εργάζονται για να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και τον ενδιάμεσο στόχο της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030. Εργαζόμαστε επομένως συνεχώς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καθημερινών δραστηριοτήτων μας. Για παράδειγμα, λαμβάνουμε μέτρα για την αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του κύκλου των μετρητών. Σε ό,τι αφορά τα χαρτοφυλάκια που τηρούμε για σκοπούς εκτός της νομισματικής πολιτικής, σκοπός των εργασιών μας είναι να θέσουμε στόχους για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 το αργότερο.

Η προστασία του περιβάλλοντος στην ΕΚΤ

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα