European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Laiaulatuslikumate meetmete edendamine

Kliimamuutustega tegelemine on üleilmne ülesanne ja meetmeid tuleb võtta kõikides valdkondades. EKP jagab oma eriteadmisi meetmete edendamiseks ka muudes valdkondades ning teeb tööd selle nimel, et võtta kasutusele ja edendada kliimamuutustega võitlemise parimaid tavasid.

Kuidas toetab EKP parimaid tavasid ja edendab laiaulatuslikumaid meetmeid?

Teeme tihedat koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega

EKP teeb koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega, et suurendada kliimaküsimuste läbipaistvust, parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust ja kõrvaldada andmelüngad. Pakume analüüse ja eriteadmisi, mis aitavad paremini mõista kliimariske ja majanduslikke võimalusi. Soovime ka paremini mõista, kuidas rakendada parimaid tavasid oma töös, sealhulgas kliimariskidega seotud teabe avalikustamisel ja kestlike investeeringute tegemisel.

Teeme tööd selle nimel, et muuta oma tegevus läbipaistvamaks

EKP püüab muuta oma tegevuse läbipaistvamaks, avaldades kliimariskide teavet ettevõtlussektori varaostude, rahapoliitikaväliste portfellide (alates 2023. aastast) ja keskkonnajalajälje kohta. See parandab kliimaandmete kättesaadavust ning suurendab EKP ja teiste teadmisi kliimamuutuste majandusliku mõju kohta. Samuti annab see turuosalistele parema võimaluse tulevaste kliimaprobleemidega toime tulla. 

Vähendame oma tegevuse keskkonnamõju

EKP ja teised ELi institutsioonid teevad Euroopa rohelise kokkuleppe raames tööd, et aidata ELil saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ja vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 55%. EKP tegutseb pidevalt oma tegevuse keskkonnajalajälje vähendamise nimel. Võtame meetmeid kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkidega, näiteks suurendame sularahatsükli keskkonnasäästlikkust. EKP teeb ka rahapoliitikaväliste portfellide puhul tööd, et saavutada hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Keskkonnakaitse EKPs

VAATA LISAKS

Loe lähemalt

EKP kliimameetmed

EKP kliimakavas kirjeldatakse üksikasjalikult EKP kliimaalast tegevust, mis on jagatud kuude prioriteetsesse valdkonda ja põhineb EKP kolmel strateegilisel kliimaeesmärgil.

EKP kliimakava

Kõik selle jaotise teemad