Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Laiaulatuslikumate meetmete edendamine

Kliimamuutustega tegelemine on üleilmne ülesanne ja meetmeid tuleb võtta kõikides valdkondades. EKP jagab oma eriteadmisi meetmete edendamiseks ka muudes valdkondades ning teeb tööd selle nimel, et võtta kasutusele ja edendada parimaid tavasid toimetulekul kliimamuutustega ning võitluses looduse kadumise ja selle seisundi halvenemise vastu.

Europangatähtede keskkonnajalajälje analüüsi tulemused

Kuidas toetab EKP parimaid tavasid ja edendab laiaulatuslikumaid meetmeid?

Teeme tihedat koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega

EKP teeb koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega, et suurendada kliimaga seotud küsimuste läbipaistvust, parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust ja kõrvaldada andmelüngad. Pakume analüüse ja eriteadmisi, mis aitavad paremini mõista kliima- ja loodusriske ning majanduslikke võimalusi. Ühtlasi soovime paremini mõista, kuidas rakendada parimaid tavasid oma töös, sealhulgas kliimariskidega seotud teabe avalikustamisel ja kestlike investeeringute tegemisel.

Teeme tööd selle nimel, et muuta oma tegevus läbipaistvamaks

EKP püüab suurendada oma tegevuse läbipaistvust, avaldades kliimariskidega seotud teavet oma rahapoliitiliste ja rahapoliitikaväliste portfellide ning keskkonnajalajälje kohta. See parandab kliimaga seotud andmete kättesaadavust ja suurendab nii EKP kui ka teiste teadmisi kliimamuutuste majandusliku mõju kohta. Samuti annab see turuosalistele parema võimaluse tulevaste kliimaprobleemidega toime tulla.

Vähendame oma tegevuse keskkonnamõju

EKP ja teised ELi institutsioonid teevad Euroopa rohelise kokkuleppe raames tööd, et aidata Euroopa Liidul saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ja vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 55%. Seepärast teeb EKP pidevalt jõupingutusi, et vähendada oma igapäevase tegevuse keskkonnajalajälge. Näiteks võtame meetmeid selleks, et suurendada sularahatsükli keskkonnasäästlikkust. EKP teeb ka rahapoliitikaväliste portfellide puhul tööd selle nimel, et saavutada hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Keskkonnakaitse EKPs

Kõik selle jaotise teemad