Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa suhted

1. jaanuaril 1999 võttis EKP üle vastutuse euroala ühtse rahapoliitika teostamise eest. Ehkki EKP on täielikult lõimitud ELi institutsioonilisse raamistikku, on talle aluslepinguga antud eristaatus.

EKP täidab oma volitusi ja ülesandeid täiesti sõltumatult. Sellest tulenevalt on EKP-l põhjalik aruandekohustus Euroopa kodanike ja nende valitud esindajate ees.

EKP suhtleb teiste Euroopa institutsioonide ja asutustega mitmesugustel majanduslikel, funktsionaalsetel ja õiguslikel põhjustel. Euroopa koostööga seotud ülesannete täitmisel tegutseb EKP Euroopa Liidu majandus- ja rahaliidu institutsioonilises raamistikus.

SEE ALSO

Find out more about related content

Kõik selle jaotise teemad