Võltsimisvastane tegevus

Euro pangatähtede valmistamisel kasutatakse keerulist trükitehnoloogiat ning mitmeid kõrgtehnoloogilisi turvaelemente, mis võimaldavad eriseadmeid kasutamata hõlpsalt eristada võltsitud pangatähti ehtsatest ning seeläbi võltsimist takistada.

Võltsingute analüüsi keskus

EKP jälgib hoolikalt trüki- ja reprodutseerimistehnoloogiate arengut ning avastatud valeraha hulka. Võltsinguid analüüsivad euroala riikide keskpangad ja EKP võltsingute analüüsi keskus, kus kooskõlastatakse tehnilisi ja statistilisi andmeid võltsingute kohta. Keskuse andmebaasis olevat teavet jagatakse siseriiklike politseiasutustega ning teiste võltsimise vastu võitlevate üksustega. EKP teeb tihedat koostööd ka Euroopa Politseiametiga (Europol), kelle ülesandeks on kooskõlastada euro turvalisuse tagamisega seotud tegevust, Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooniga (Interpol) ja Euroopa Komisjoniga.

Pangatähtede digitaalpiltide ebaseadusliku kasutamise takistamine

Pangatähtede võltsimisel kasutatakse üha enam digitaalse pilditöötluse riist- ja tarkvara. Sellest lähtudes on ühine rahvusvaheline võltsimise ennetamise töörühm (G10 keskpankade presidentide soovil algatatud ja rohkem kui 30 keskpangast koosnev rahvusvaheline rühm) välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi, mis takistab turvaelementidega kaitstud pangatähtede salvestamist ja reprodutseerimist. Süsteemi on vabatahtlikult kasutusele võtnud riist- ja tarkvaratootjad. Õiguspärastel eesmärkidel kasutamiseks saab EKPst taotleda pangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte.

Kui soovite reprodutseerida pangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte, saatke põhjendatud taotlus e-aadressile info@ecb.europa.eu.