Võltsimisvastane tegevus

Europangatähtede valmistamisel kasutatakse keerulist trükitehnoloogiat. Neil kasutatakse ka mitmeid selgelt nähtavaid turvaelemente, mis võimaldavad eriseadmeid kasutamata hõlpsalt eristada võltsitud pangatähti ehtsatest ning seeläbi võltsimist takistada.

Mida teha võltsimiskahtlusega pangatähega?

Kui pangatähte katsudes, vaadates ja kallutades selgub, et mõni turvaelement ei vasta nõuetele, on tõenäoliselt tegemist võltsinguga.

Kui tekib kahtlus, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks viivitamata võtta ühendust politseiga või oma riigi asjaomaste ametiasutustega.

Pangatähe ehtsuse tuvastamiseks tuleks see viia lähimasse panka. Pangatöötajatel on sularaha käitlemiseks eriseadmed, mille abil saab pangatähe ehtsust kontrollida. Püüdke meenutada, kus, millal ja kellelt pangatähe saite. See teave on hädavajalik võltsijate tabamiseks.

Võltsimiskahtlusega pangatähe edastamist käsitletakse kuriteona. Tuleb olla tähelepanelik, sest võltsitud rahatähed on maksevahendina väärtusetud. Võltsitud rahatähte ei hüvitata.

Teave sularahakäitlejatele

Sularahakäitlejad võivad oma igapäevatöös kokku puutuda võltsimiskahtlusega pangatähtedega. On tähtis teada, kuidas sellisel juhul tegutseda. Järgnevalt mõned soovitused:

  • Ärge võtke vastu pangatähte, mille ehtsuses on põhjust kahelda.
  • Lähenege kliendile heauskselt ja küsige talt arve tasumiseks mõnda teist pangatähte.
  • Teavitage kohe kohalikku politseiasutust ja/või turvatöötajat.
  • Jätke kliendi kohta meelde võimalikult palju üksikasju.
  • Kui kliendilt on ekslikult vastu võetud võltsitud pangatäht, ei tohi seda mingil juhul uuesti ringlusse lasta. Võltsitud pangatähe edastamist käsitletakse kuriteona.
  • Võltsimiskahtlusega pangatäht tuleb üle anda politseile või toimetada kohalikku pangafiliaali või oma riigi keskpanka. Kui pangatäht tunnistatakse ehtsaks, tagastatakse raha omanikule.
  • Tagage igas olukorras iseenda julgeolek.

Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma riigi keskpanga poole.

Võltsingute analüüsi keskus

EKP jälgib hoolikalt trüki- ja reprodutseerimistehnoloogiate arengut ning avastatud valeraha hulka. Võltsinguid analüüsivad euroala riikide keskpangad ja EKP võltsingute analüüsi keskus, kus kooskõlastatakse tehnilisi ja statistilisi andmeid võltsingute kohta. Keskuse andmebaasis olevat teavet jagatakse siseriiklike politseiasutustega ning teiste võltsimise vastu võitlevate üksustega. EKP teeb tihedat koostööd ka Euroopa Politseiametiga (Europol), kelle ülesandeks on kooskõlastada euro turvalisuse tagamisega seotud tegevust, Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooniga (Interpol) ja Euroopa Komisjoniga.

Pangatähtede digitaalpiltide ebaseadusliku kasutamise takistamine

Pangatähtede võltsimisel kasutatakse üha enam digitaalse pilditöötluse riist- ja tarkvara. Sellest lähtudes on ühine rahvusvaheline võltsimise ennetamise töörühm (G10 keskpankade presidentide soovil algatatud ja rohkem kui 30 keskpangast koosnev rahvusvaheline rühm) välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi, mis takistab turvaelementidega kaitstud pangatähtede salvestamist ja reprodutseerimist. Süsteemi on vabatahtlikult kasutusele võtnud riist- ja tarkvaratootjad. Õiguspärastel eesmärkidel kasutamiseks saab EKPst taotleda pangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte.

Kui soovite pangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte reprodutseerida, saatke põhjendatud taotlus e-aadressile info@ecb.europa.eu.