Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Võltsimisvastane tegevus

Europangatähtede valmistamisel kasutatakse keerulist trükitehnoloogiat. Neil kasutatakse ka mitmeid selgelt nähtavaid turvaelemente, mis võimaldavad eriseadmeid kasutamata hõlpsalt eristada võltsitud pangatähti ehtsatest ning seeläbi võltsimist takistada.

Mida teha võltsimiskahtlusega pangatähega?

Kui pangatähte katsudes, vaadates ja kallutades tundub, et tegu on võltsinguga, ei tohiks seda vastu võtta. Kui tekib kahtlus, et teie kätte on juba sattunud võltsitud pangatäht, tuleks viivitamata võtta ühendust politseiga või asjaomase ametiasutusega.

Võltsimiskahtlusega pangatähe edastamist käsitletakse kuriteona. Võltsitud rahatähed on maksevahendina väärtusetud ja neid ei hüvitata.

Pangatähe ehtsust saab kontrollida ka pangas, kus on sularaha käitlemiseks eriseadmed, mis võimaldavad tuvastada võltsinguid. Oluline on edastada võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, see on hädavajalik võltsijate tabamiseks.

Teave sularahakäitlejatele

Sularahakäitlejad võivad oma igapäevatöös kokku puutuda võltsimiskahtlusega pangatähtedega. On tähtis teada, kuidas sellisel juhul tegutseda. Järgnevalt mõned soovitused:

  • Ärge võtke vastu pangatähte, mille ehtsuses on põhjust kahelda.
  • Lähenege kliendile heauskselt ja küsige talt arve tasumiseks mõnda teist pangatähte.
  • Teavitage kohe kohalikku politseiasutust ja/või turvatöötajat.
  • Jätke kliendi kohta meelde võimalikult palju üksikasju.
  • Kui kliendilt on ekslikult vastu võetud võltsitud pangatäht, ei tohi seda mingil juhul uuesti ringlusse lasta. Võltsitud pangatähe edastamist käsitletakse kuriteona.
  • Võltsimiskahtlusega pangatäht tuleb üle anda politseile või toimetada kohalikku pangafiliaali või oma riigi keskpanka. Kui pangatäht tunnistatakse ehtsaks, tagastatakse raha omanikule.
  • Tagage igas olukorras iseenda julgeolek.

Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma riigi keskpanga poole.

Võltsingute analüüsi keskus

EKP jälgib hoolikalt trüki- ja reprodutseerimistehnoloogiate arengut ning avastatud valeraha hulka. Võltsinguid analüüsivad euroala riikide keskpangad ja EKP võltsingute analüüsi keskus, kus kogutakse ja töödeldakse tehnilisi ja statistilisi andmeid võltsingute kohta. Võltsingute analüüsi keskus jagab teavet siseriiklike politseiasutustega ja teiste võltsimise vastu võitlevate üksustega. EKP teeb tihedat koostööd ka Euroopa Politseiametiga (Europol), kelle ülesandeks on kooskõlastada euro turvalisuse tagamisega seotud tegevust, Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooniga (Interpol) ja Euroopa Komisjoniga.

Pangatähtede digitaalpiltide ebaseadusliku kasutamise takistamine

Pangatähtede võltsimisel kasutatakse üha enam digitaalse pilditöötluse riist- ja tarkvara. Sellest lähtudes on ühine rahvusvaheline võltsimise ennetamise töörühm (G10 keskpankade presidentide soovil algatatud ja rohkem kui 30 keskpangast koosnev Baselis tegutsev rahvusvaheline rühm) välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi, mis takistab turvaelementidega kaitstud pangatähtede salvestamist ja reprodutseerimist. Süsteemi on vabatahtlikult kasutusele võtnud riist- ja tarkvaratootjad. Õiguspärastel eesmärkidel kasutamiseks saab EKPst taotleda pangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte.

Kui soovite pangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte reprodutseerida, saatke põhjendatud taotlus meiliaadressile Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu.

Kõik selle jaotise teemad