Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu

EKP nõukogu vastutab makrotasandi usaldatavusjärelevalvega seotud otsuste tegemise eest. Neid kohaldatakse kõikide riikide ja pankade suhtes, mis kuuluvad ühtsesse järelevalvemehhanismi. Nendeks on euroala riigid ja teised ELi liikmesriigid, kelle riiklikel järelevalveasutustel on EKPga sõlmitud tiheda koostöö kokkulepped.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve foorum

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve foorumi moodustavad EKP nõukogu ja EKP järelevalvenõukogu. See on regulaarsete kõrgetasemeliste arutelude platvorm, mis ühendab kogu Euroopa mikro- ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve väljavaateid.

Finantsstabiilsuse komitee

EKP nõukogu ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve foorumi tegevust toetab finantsstabiilsuse komitee, kuhu kuuluvad EKP, keskpankade ja järelevalveasutuste esindajad. Komitee võimaldab EKP-l ja riiklikel järelevalveasutustel ühiselt riske hinnata ja tegevust kooskõlastada.

Koostöö Euroopa ja rahvusvaheliste asutuste ja organisatsioonidega

EKP teeb tihedat koostööd teiste Euroopa institutsioonide ja asutustega, nagu näiteks Euroopa järelevalveasutused (sh Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu), et töötada välja järelevalve- ja kriisilahendusraamistikud ning reguleerivad raamistikud.

EKP toetab ka poliitilisi arutelusid reguleerimise ja järelevalve kohta nii rahvusvahelisel (nt finantsstabiilsuse nõukogu, Baseli pangajärelevalve komitee) kui ka Euroopa tasandil (Euroopa Komisjon).

Kõik selle jaotise teemad