SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Styrelsesrådet

ECB's styrelsesråd er ansvarligt for at træffe makroprudentielle afgørelser. Disse afgørelser gælder for alle lande og banker, der er omfattet af Den Fælles Tilsynsmekanisme, SSM, dvs. i landene i euroområdet samt andre EU-lande, som har underskrevet en aftale om et tæt samarbejde med ECB.

Makroprudentielt Forum

Det Makroprudentielle Forum består af Styrelsesrådet og ECB's tilsynsråd. Det er en platform for regelmæssige drøftelser på højt plan, hvor mikroprudentielle og makroprudentielle synspunkter fra hele Europa mødes.

Komiteen for Finansiel Stabilitet

Styrelsesrådet og Det Makroprudentielle Forum støttes af Komiteen for Finansiel Stabilitet, der består af repræsentanter for ECB, de nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder. Komiteen udgør en platform for fælles risikovurdering og samordning af politikken mellem ECB og de nationale myndigheder.

Samarbejde med europæiske og internationale myndigheder og organer

ECB arbejder tæt sammen med andre EU-institutioner og -organer, fx de europæiske tilsynsmyndigheder, herunder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici om at udvikle rammerne for tilsyn med, regulering og afvikling af banker i EU.

ECB bidrager også til den politiske debat om regulering og tilsyn, både internationalt (fx Financial Stability Board, Basel-komiteen for banktilsyn) og på europæisk plan (fx Europa-Kommissionen).

Alle sider i dette afsnit