Elektronisk udbudssystem

Når interesserede parter har registreret sig, har de adgang til den relevante dokumentation og kan deltage i udbudsprocedurer, der gennemføres i det elektroniske udbudssystem.

Adgang til det elektroniske udbudssystem

Glemt password?

Sådan bruges det elektroniske udbudssystem

Teknisk support

Har du brug for hjælp til at bruge systemet, kan ECB's tekniske supportteam kontaktes på mailadressen sourcing.support@ecb.europa.eu. Henvendelserne behandles normalt i løbet af 1-3 hverdage. Supportens arbejdstider: mandag til fredag 8.30 - 17.30 CET. Lukket på ECB-helligdage.

Yderligere informationer

Hvad er minimumssystemkrav?

Det er tilbudsgiverens ansvar at sikre, at internetforbindelse og udstyr fungerer korrekt, og at browserindstillingerne er korrekte. ECB har ikke nogen indflydelse på disse eksterne forhold. Anmod din IT-support/-administrator om at opdatere dit system, hvis minimumskravene ikke er opfyldt.

Browser
Internet Explorer (version 9 eller højere) og Chrome understøttes. Internet Explorer er den foretrukne browser.
Blokering af pop up-vinduer
Din browser skal tillade pop up-vinduer.
Anden software
Udbudsdokumenterne kan bestå af Word-, Excel- og PDF-filer. For at kunne læse PDF-filer kan det være nødvendigt at downloade Adobe Acrobat Reader.
Sådan kontrollerer du, om dit system opfylder minimumskravene:

Upload et testdokument (fx en tom Word-fil) som et bilag til dit svar ("Rfx response") i ECB's elektroniske udbudssystem.

Hvis du oplever nedenstående problemer, opfylder dit system sandsynligvis ikke minimumskravene:

  • Brugerfladen ligner ikke de screenshot, som er vist i ECB's brugervejledninger.
  • Vinduet, hvor man kan uploade bilag, åbnes ikke.

Kontakt din IT-support/-administrator, hvis du har problemer med dit system.

Vigtig information

For at undgå problemer lige før fristen for at afgive tilbud udløber, er det en god ide at træffe følgende forholdsregler:

  • Upload et testdokument: Umiddelbart efter, at du er tilgået udbudsdokumentationen, er det en god ide at uploade et testdokument som vedhæftet bilag til dit svar ("RFx response") for at kontrollere, at det elektroniske udbudssystem fungerer uden problemer i din IT-infrastruktur.
  • Vent ikke til sidste øjeblik: Indgiv dine dokumenter i god tid, før udbudsfristen udløber. Den tid, det tager at færdigøre dit svar og uploade alle dokumenterne kan variere betydeligt og afhænger af, hvilken browser du benytter, din internetforbindelse og størrelsen på dine filer (maks. 80 MB pr. fil).
  • Status på dit svar skal ændres til "firm": Dit svar er ikke endeligt afsendt, hvis status på dit svar ("RFx response") ikke er ændret til "firm" inden indsendelsesfristens udløb. Systemet lukker det pågældende udbud automatisk, når indsendelsesfristen er udløbet, uanset om der stadig er svar, som er under udarbejdelse.
  • Kontrollér din "RFx response" igen, efter at svaret er indgivet: Du bedes åbne din "RFx response" igen i ECB's elektroniske udbudssystem og kontrollere, om indholdet er komplet, og status er angivet som "firm". Vi anbefaler, at du tager et screenshot af de uploadede bilag.
  • Registrér backupkontaktpersoner: Tilbudsgivere skal registrere mindst én kontaktperson i systemet som backup, for at sikre at der altid er én person, som har adgang til tilbuddet og den dertil knyttede kommunikation, hvis det bliver nødvendigt. Se kapitel 1 i brugervejledningen for kontoforvaltning for leverandører, som indeholder nærmere oplysninger om, hvordan man opretter en konto for en backupkontaktperson.

Ansvarsfraskrivelse:

ECB er ikke forpligtet til at tildele en kontrakt som følge af, at en leverandør registrerer sig i det elektroniske udbudssystem eller deltager i en udbudsprocedure.