Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Elektronický systém výběrových řízení

Po registraci získají zájemci přístup k příslušným dokumentům a možnost účastnit se výběrových řízení, která probíhají prostřednictvím elektronického systému výběrových řízení.

Přístup k elektronickému systému výběrových řízení

Přihlášení Registrace Potřebujete technickou podporu?

Jak elektronický systém výběrových řízení používat

Technická podpora

Pokud při používání systému potřebujete pomoci, obraťte se prosím na tým technické podpory ECB na adrese sourcing.support@ecb.europa.eu. Žádosti jsou vyřizovány v průměru za 1–3 pracovní dny. Technická podpora je poskytována v době od 8.30 do 17.30 frankfurtského času od pondělí do pátku s výjimkou svátků ECB.

Jaké jsou minimální systémové požadavky?

Upozorňujeme, že je na účastnících výběrových řízení, aby si zajistili řádně fungující internetové připojení a zařízení a správně nastavili prohlížeč. ECB nemůže tyto vnější podmínky ovlivnit. Pokud máte problém splnit minimální systémové požadavky, obraťte se prosím na svou podporu/správce IT, aby váš systém aktualizoval.

Podporované prohlížeče

Funkce elektronického systému výběrových řízení ECB podporuje Microsoft Internet Explorer a Google Chrome.

Používání jiných prohlížečů se nedoporučuje, jelikož nejsou podporovány.

Blokace automatického otevírání oken

V nastavení vašeho prohlížeče musí být povoleno automatické otevírání oken.

Další programové vybavení

Dokumenty pro výběrové řízení mohou obsahovat soubory ve formátu Word, Excel a PDF. Pro čtení souborů PDF si možná budete muset stáhnout Adobe Acrobat Reader.

Jak si mohu ověřit, zda můj systém tyto minimální požadavky splňuje?

V elektronickém systému výběrových řízení ECB nahrajte zkušební dokument (např. prázdný soubor ve formátu Word) jako přílohu své nabídky („RFx response“).

Váš systém možná nesplňuje minimální požadavky, jestliže:

 • se vzhled uživatelského rozhraní liší od snímků stránek zobrazených v uživatelských příručkách ECB,
 • se neotvírá okno pro nahrání příloh.

Pokud máte problémy se svým systémem, obraťte se prosím na svou podporu/správce IT.

Důležité kroky při předkládání nabídky

 • Zaregistrujte náhradní kontaktní osobu
  Účastníci výběrového řízení jsou povinni zaregistrovat v systému alespoň jednu náhradní kontaktní osobu, aby bylo zajištěno, že bude mít v případě potřeby k výběrovému řízení a komunikaci vždy někdo přístup. Vytvoření účtu náhradní kontaktní osoby viz kapitola III uživatelské příručky Správa účtu dodavatele.
 • Nahrajte zkušební dokument
  Přímo po vstupu do dokumentace k výběrovému řízení nahrajte zkušební dokument jako přílohu své nabídky („RFx response“) a ověřte tak, zda elektronický systém výběrových řízení funguje ve vaší infrastruktuře IT bezchybně. Pokyny k nahrání dokumentu jsou uvedeny v kapitole IV uživatelské příručky Jak ve výběrovém řízení předložit nabídku/odpověď.
 • Nenechávejte vše na poslední chvíli
  Předložte dokumenty v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty pro příslušné výběrové řízení, aby byl dostatek času na případnou technickou podporu. Doba potřebná k dokončení nabídky a nahrání celé dokumentace se může výrazně lišit v závislosti na vašem prohlížeči, rychlosti internetového připojení a velikosti vašich souborů (max. 80 MB na soubor).
 • Změňte stav podání své nabídky na „firm“
  Vaše nabídka (RFx response) je úspěšně podaná pouze tehdy, pokud se její stav před uplynutím lhůty změní na „firm“ (pevný). Po uplynutí lhůty systém příslušné výběrové řízení automaticky uzavře bez ohledu na stav podání nabídky. ECB může v příslušném výběrovém řízení posuzovat pouze nabídky ve stavu „firm“.
 • Po podání svou nabídku (RFx response) znovu zkontrolujte
  Po podání své nabídky (RFx response) vstupte do elektronického systému výběrových řízení ECB ještě jednou a ověřte si, zda je nabídka úplná a zda je ve stavu „firm“. Doporučujeme pořídit si snímek obrazovky s nahranými přílohami.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Zaregistrování dodavatele v elektronickém systému výběrových řízení ani jeho účast ve výběrovém řízení nezakládá ECB povinnost uzavřít s ním smlouvu.

Všechny stránky v této části