Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Poškozené a zabarvené bankovky

Poškozené bankovky

Národní centrální banky v eurozóně se snaží zajistit, aby všechny eurobankovky byly pravé, nepoškozené a čisté, než je vrátí do oběhu. Používají plně automatizované stroje, které obdržené bankovky kontrolují a třídí, aby byla zachována ta nejpřísnější měřítka kvality. Znečištěné nebo poškozené bankovky se likvidují.

Můžu dostat jinou bankovku nebo finanční náhradu?

Národní centrální banky v eurozóně vyměňují všechny eurobankovky, u kterých dojde nedopatřením k jejich poničení, roztržení nebo poškození okraje, jsou-li splněna určitá kritéria. Vlastníte-li víc než polovinu poškozené eurobankovky nebo můžete-li prokázat, že chybějící část bankovky byla zlikvidována, může vám ji národní centrální banka vyměnit. Záměrně poničené nebo na okraji poškozené bankovky nelze vyměnit.

Výměna je zpravidla zdarma. O více informací se obraťte na svou příslušnou národní centrální banku.

Zabarvené bankovky

Dostala se vám někdy do rukou zabarvená bankovka?

Jestli se vám někdo pokusí dát zabarvenou bankovku, nepřijímejte ji, protože je pravděpodobně kradená. Některé zabarvené bankovky poškodila v důsledku trestné činnosti zařízení na ochranu proti krádeži. Barva pochází z inteligentních systémů neutralizace bankovek, které se aktivují, když pachatelé otevřou zabezpečenou schránku s hotovostí, jako je například bankomat nebo bezpečnostní schránka v obrněném voze. Tyto systémy na ochranu proti krádeži učiní z kradených bankovek nepoužitelné a bezcenné předměty a snižují tak riziko, že se maloobchodníci, banky a další subjekty zpracovávající hotovost stanou oběťmi trestného činu.


I když je zabarvení jednou z nejčastějších metod znehodnocení kradených bankovek, používají se k ochraně hotovosti také jiné prostředky, např. lepidlo. To slepí všechny bankovky uvnitř bankomatové kazety do kompaktní krychle. Když se pokusíte jednotlivé bankovky oddělit, roztrhnou se.


Jak rozpoznat kradenou zabarvenou bankovku?

Když bankovku zabarví zařízení na ochranu proti krádeži, bezpečnostní barva se vsákne do bankovky. Nejčastěji používanými bezpečnostními barvami jsou jasně fialová, zelená, modrá, červená nebo černá. Barva obvykle proniká směrem ke středu bankovek a zanechá typický vzor. Někdy mohou chemikálie, které pachatelé používají k odstranění barvy, způsobit odbarvení. V důsledku toho může dojít i ke změně původní barvy bankovek a k poškození nebo dokonce zmizení některých ochranných prvků.

Jsou všechny zabarvené bankovky kradené?

Ne. Pokud jsou na bankovce velmi jemné skvrny nebo jen několik málo malých skvrn a okraje jsou nedotčené, pak jsou skvrny nejspíše způsobené nešťastnou náhodou. Takové skvrny může způsobit například inkoust uniklý z pera, nikoli zařízení na ochranu proti krádeži. Je nepravděpodobné, že by byly takovéto bankovky kradené, a lze je přijímat.


Co když mi někdo dá zabarvenou bankovku, u níž je jasné, že ji zabarvilo zařízení na ochranu proti krádeži?

  • Nepřijímejte ji a vyžádejte si jinou. Nemůžete mít jistotu, že osoba, která vám bankovku nabízí, je jejím skutečným majitelem.
  • Odmítněte bankovky bělené nebo odbarvené, protože pachatelé se nejspíše pokusili skvrny od barvy na ochranu proti krádeži na bankovkách vyprat či vybělit.

  • Pokud jste zabarvenou bankovku přijali, měli byste ji odnést do své banky nebo národní centrální banky a informovat ji, jak jste k ní přišli. Národní centrální banka zkontroluje, zda barva pochází ze zařízení na ochranu proti krádeži, a případně zavolá policii, která bankovky může použít jako důkaz v rámci svých šetření.

  • Jestliže šetření odhalí, že zabarvení způsobilo zařízení na ochranu proti krádeži, nemusíte mít nárok na náhradu. Národní centrální banky mohou vyměnit eurobankovky zabarvené zařízeními na ochranu proti krádeži pouze na žádost původního majitele bankovky, který byl obětí trestného činu vedoucího k zabarvení bankovek.

  • Pokud vyšetřování potvrdí, že zabarvení nezpůsobilo zařízení na ochranu proti krádeži, nýbrž jen nehoda, obdržíte bankovku novou nebo bude částka připsána na váš účet.

Máte jakékoli další dotazy? Odpovědi možná naleznete v článku 3 rozhodnutí Evropské centrální banky o výměně poškozených eurobankovek.

Všechny stránky v této části