Menu

Poškozené bankovky

K tomu, aby lidé měli důvěru v eurobankovky, musí být bankovky pravé a působit na pohled i omak kvalitně. Národní centrální banky proto všechny eurobankovky před vrácením do oběhu kontrolují, aby zajistily, že jsou pravé a nejsou poškozené ani znečištěné.

Národní centrální banky používají ke kontrole přijatých bankovek a k jejich třídění plně automatizované stroje na zpracování bankovek s cílem zachovat vysoké standardy kvality. V roce 2019 tak národní centrální banky nahradily asi 5,1 miliardy bankovek, které shledaly nevhodnými pro další oběh. Znečištěné nebo poškozené bankovky se likvidují.

Výměnu poničených nebo na okraji poškozených eurobankovek (např. ohořelých, natržených nebo bankovek, jejichž celistvost je jinak porušena), které splňují určitá kritéria, provádějí národní centrální banky eurozóny. Národní centrální banka např. vymění poničenou eurobankovku, pokud předložíte více než její polovinu nebo prokážete, že chybějící (větší) část bankovky byla zničena. Záměrně poničené nebo na okraji poškozené bankovky nelze vyměnit.

Výměna bankovek se v zásadě provádí bezplatně. Výměna bankovek, které byly neúmyslně poškozeny ochranným zařízením proti krádeži, se provádí za poplatek.

Podrobné informace naleznete zde:

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10), Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/669 ze dne 4. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2019/9), Úř. věst. L 113, 29.4.2019, s. 6.
    1. Rozhodnutí ECB/2013/10. Neúřední konsolidované znění připravené Úřadem pro úřední tisky Evropské unie, 19.5.2019.
  3. Obecné zásady ECB ze dne 19. dubna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/11), Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 43.

Poštovní adresy jednotlivých národních centrálních bank najdete na jejich internetových stránkách.