Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Životní prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost

Záleží nám na životním prostředí a chceme zajistit, aby vaše eurobankovky byly bezpečné při výrobě a používání, nepředstavovaly žádné riziko pro zdraví a byly k životnímu prostředí co nejšetrnější.

Za účelem udržení vysokých standardů bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí během výroby eurobankovek a surovin, ze kterých se vyrábějí, musí výrobci splňovat přesné požadavky ECB.

Zda je dodržují, kontrolujeme každoročně. Tyto požadavky doplňují dva systémy řízení založené na mezinárodních normách, ISO 14001 a ISO 45001.

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení zajišťuje, aby byly eurobankovky vyráběny co nejudržitelněji, včetně surovin, ze kterých se vyrábějí.

Od zavedení eura sledujeme dopad výroby eurobankovek a surovin na životní prostředí a podporujeme iniciativy v oblasti udržitelnosti s cílem jejich dopad na životní prostředí dále snižovat. Pozorujeme také nové vznikající problémy v oblasti životního prostředí.

V roce 2004 jsme provedli hodnocení životního cyklu s cílem změřit dopad na životní prostředí u první série eurobankovek. Na základě výsledků byly zavedena opatření ke snížení environmentální stopy bankovek, jako je používání 100% udržitelné bavlny a zákaz ukládání odpadu z bankovek na skládce.

Výrobci bankomatů usilovali o snížení spotřeby energie, což se za posledních 15 let výrazně zlepšilo.

Dále jsme provedli posouzení dopadu druhé série bankovek, série Europa, na životní prostředí, a to s využitím metodiky Evropské komise pro stanovení environmentální stopy produktu (PEF). Tato studie ukazuje, že dopad plateb eurobankovkami na životní prostředí je v porovnání s ostatními každodenními činnostmi běžného občana velmi malý.

Více informací o studii

Systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti

Sledujeme bankovky, aby byly bezpečné při výrobě a používání, a posuzujeme rizika chemických a biologických faktorů.

Zajišťujeme například, aby chemické látky na bankovkách neohrožovaly lidské zdraví a aby byly v souladu s předpisy EU.

Chráníme také lidi vyrábějící eurobankovky. A to tím, že požadujeme, aby výroba eurobankovek a suroviny, ze kterých se vyrábějí, splňovaly mezinárodní normu (ISO 45001) pro systémy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Na bankovkách, stejně jako na většině věcí, na jejichž zpracování se podílí velké množství lidí, se mohou vyskytovat bakterie nebo viry. Výsledky nezávislých testů potvrzují, že eurobankovky jsou bezpečné pro používání a nepředstavují větší riziko, než když se dotknete jiných běžných povrchů, jako je klika u dveří.

Na začátku koronavirové pandemie (COVID-19) jsme posuzovali, zda by eurobankovky a euromince mohly k přenosu onemocnění COVID-19 přispět. Výsledky ukázaly, že eurobankovky při platbě nepředstavují významné riziko infekce. 

Přečtěte si náš výzkum potenciální transmise onemocnění COVID-19 prostřednictvím bankovek

Všechny stránky v této části