Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Kypr (od 1. ledna 2008)

Jednotlivé fáze přechodu na hotovostní euro

Dne 10. července 2007 schválila Rada Evropské unie žádost Kypru o přistoupení k eurozóně od 1. ledna 2008.

Dne 1. ledna 2008 se na Kypru stalo euro zákonným platidlem, a nahradilo tak kyperskou libru (CYP) v neodvolatelně stanoveném směnném kurzu 1 € = 0,585274 CYP. Včasné předběžné dodávky platidel profesionálním třetím stranám před 1. lednem 2008 přispěly k hladkému přechodu na hotovostní euro, pomohly zmírnit logistickou zátěž a snížit náklady spojené s oběhem dvojí měny. Dodávky eurobankovek bankám („předzásobení“) probíhaly od 19. listopadu 2007, zatímco dodávky mincí začaly již téměř o měsíc dříve 22. října 2007. Část hotovosti pak byla předána dále maloobchodníkům a dalším podnikům („druhotné předzásobení“). Kyperská centrální banka (Central Bank of Cyprus), banky a družstevní spořitelny kromě toho začaly od 3. prosince 2007 prodávat veřejnosti zaváděcí sady euromincí. (Předběžné dodávky eurobankovek a euromincí jsou upraveny v obecných zásadách Evropské centrální banky ECB/2006/9.)

Přechod na euro proběhl hladce a rychle.

Od 1. února 2008 je možné na Kypru při placení používat pouze eurobankovky a euromince, avšak banky a družstevní spořitelny budou bezplatně vyměňovat kyperské libry v pevně stanoveném kurzu až do 30. června 2008. Poplatky budou účtovány, pokud částka na jednoho zákazníka a jednu transakci přesáhne 1 000 CYP v případě bankovek či 50 CYP v případě mincí. Po tomto datu bude i nadále možné v kyperské centrální bance vyměňovat bankovky kyperské libry po dobu 10 let a mince po dobu 2 let.

Bankovky kyperské libry způsobilé k výměně
Nejdůležitější data pro výměnu platidel
22. října 2007

Druhotné předzásobení podniků mincemi

19. listopadu 2007

Druhotné předzásobení podniků bankovkami

3. prosince 2007

Prodej zaváděcí sady euromincí veřejnosti

1. ledna 2008

Převod účtů a zavedení eurobankovek a euromincí

31. ledna 2008

Poslední den, kdy jsou bankovky a mince kyperské libry zákonným platidlem

Do 30. června 2008

Bezplatná výměna bankovek a mincí kyperské libry bankami a družstevními spořitelnami

31. prosince 2009

Ukončení výměny mincí kyperské libry kyperskou centrální bankou

31. prosince 2017

Ukončení výměny bankovek kyperské libry kyperskou centrální bankou

Všechny stránky v této části