Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Transparentnost

Definice

Transparentnost znamená, že centrální banka poskytuje veřejnosti a trhům veškeré příslušné informace o své strategii, závěrech, rozhodnutích týkajících se její politiky i o svých postupech. Tyto informace jsou poskytovány včas a otevřeným a jednoznačným způsobem.

V současnosti většina centrálních bank, včetně ECB, považuje transparentnost za významnou součást své činnosti. Platí to především pro oblast jejich měnové politiky. ECB přikládá účinné komunikaci s veřejností velký význam.

Transparentnost měnové politiky ECB

Transparentnost napomáhá veřejnosti porozumět měnové politice ECB. Díky lepšímu porozumění ze strany veřejnosti je tato politika hodnověrnější a účinnější. Transparentnost znamená, že ECB vysvětluje svou představu o úloze banky a je otevřená v otázce cílů své politiky.

Důvěryhodnost

ECB vytváří prostředí důvěryhodnosti tím, že vystupuje jednoznačně v otázce svého pověření a v plnění svých úkolů. Je-li ECB vnímána jako instituce schopná a ochotná plnit úkoly vyplývající z jejího mandátu, jsou cenová očekávání dobře zakotvena. Významná je především pravidelná komunikace, pokud jde o hodnocení hospodářské situace centrální bankou. Centrální banky by rovněž měly zaujímat otevřený a realistický postoj k tomu, čeho lze prostřednictvím měnové politiky dosáhnout a zejména čeho dosáhnout nelze.

Ukázněnost

Silná vůle k zachování transparentnosti vyžaduje od autorů politiky vnitřní ukázněnost. Jejich rozhodnutí a vysvětlení v otázkách politiky tak budou dlouhodobě konzistentní. Usnadnění veřejné kontroly nad opatřeními měnové politiky posiluje motivaci rozhodovacích orgánů k tomu, aby plnily své úlohy co možná nejlépe.

Předvídatelnost

ECB veřejně vyhlašuje svou měnověpolitickou strategii a zveřejňuje své pravidelné hodnocení hospodářského vývoje. Díky tomu může trh lépe porozumět, jak měnová politika systematicky reaguje na hospodářský vývoj a náhlé změny. Opatření měnové politiky jsou tedy ve střednědobém výhledu pro trhy předvídatelnější a lze tak efektivněji a přesněji působit na očekávání trhů.

Pokud mohou tržní subjekty předpokládat, jak bude měnová politika reagovat, lze rychleji promítnout změny v měnové politice do finančních veličin. Tím lze pak zkrátit proces, v němž jsou opatření měnové politiky přenášena do rozhodování o investicích a spotřebě, zrychlit případné ekonomické úpravy a potenciálně zvýšit účinnost měnové politiky.

Všechny stránky v této části