Menu

Výkonná rada

Bankovky

 • správa oběživa
 • výzkum a vývoj oběživa

Interní audit

 • podpora auditu a šetření
 • výkon auditu

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

 • finanční regulace a opatření
 • makroobezřetnostní politika
 • modelování zátěžových testů
 • nebankovní finanční zprostředkovatelé a finanční trhy
 • systémové riziko a finanční instituce

Mezinárodní a evropské vztahy

 • mezinárodní hospodářské analýzy
 • orgány a fóra EU
 • reprezentační kancelář ECB v Bruselu
 • vývoj na vnějších trzích
 • zastoupení ECB ve Washingtonu, D.C.

Právní služby

 • finanční právo
 • institucionální právo
 • legislativa
 • právo dohledu

Sekretariát

 • sekretariát
 • správa informací

kancelář pro compliance, správu a řízení

 • compliance, správa a řízení

Statistika

 • analytické údaje o úvěrech a rámcové údaje
 • externí statistika a sektorové účty
 • měnová a ekonomická statistika
 • statistické aplikace a nástroje
 • údaje o bankovním dohledu
 • údaje o trzích s cennými papíry a finančních trzích

Tržní operace

 • analýzy tržních operací
 • finanční operace
 • operace na dluhopisových trzích a mezinárodní operace
 • peněžní trh a likvidita
 • systémy tržních operací

Ekonomie

 • analýza hospodářského cyklu
 • ceny a náklady
 • fiskální politiky
 • modelování prognóz a politik
 • nabídková strana, trhy práce a dohled
 • zahraniční sektor eurozóny a přijetí eura

Komunikace

 • internet a digitální média
 • jazykové služby
 • vnitřní komunikace a vztahy s veřejností
 • vztahy s médii ve světě

Měnová politika

 • kapitálové trhy / finanční struktura
 • měnová analýza
 • strategie měnové politiky

Poradci Výkonné rady

Řízení rizik

 • analýza rizik
 • strategie rizik

Sekretariát ESRB

Tržní infrastruktura a platební systémy

 • dohled
 • podpora tržní infrastruktury
 • rozvoj tržní infrastruktury
 • řízení tržní infrastruktury
 • tržní inovace a integrace

Výzkum

 • finanční výzkum
 • měnověpolitický výzkum

Vrchní ředitel pro oblast služeb

Informační systémy

 • služby datových analýz
 • služby digitální bezpečnosti
 • služby infrastruktury a operací
 • služby inovace a architektury
 • služby obezřetnostních aplikací
 • služby operačních aplikací
 • služby systémové podpory

Lidské zdroje

 • řízení talentů
 • služby pro zaměstnance
 • vztahy s funkčními složkami

služby správy, řízení a transformace

Korporátní služby

finance

 • centrální zadávání zakázek
 • finanční výkaznictví
 • rozpočet a controlling
 • účetnictví

vnitřní záležitosti

 • administrativní služby
 • ochrana a bezpečnost
 • správa majetku

Skupina pro organizační efektivitu

Řízení operačních rizik a kontinuity provozu

Předseda a místopředseda Rady dohledu

Mikroobezřetnostní dohled I

 • dohled nad významnými bankami I–VII, XVI, XVII

Mikroobezřetnostní dohled III

 • analytická a metodická podpora
 • dozor nad činností dohledu a vztahy s vnitrostátními příslušnými orgány
 • institucionální a sektorový dohled

Sekretariát Rady dohledu

 • povolení k činnosti
 • rozhodování SSM
 • vynucování a sankce
 • zajištění kvality dohledu

Mikroobezřetnostní dohled II

 • dohled nad významnými bankami VIII–XV

Mikroobezřetnostní dohled IV

 • analýza rizik SSM
 • centralizované kontroly na místě
 • interní modely
 • krizové řízení
 • plánování a koordinace dohledu
 • pravidla dohledu
 • vývoj metodiky a standardů