Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Organizační struktura ECB

Výkonná rada

Kancelář inspektora ochrany údajů

Bankovky

 • správa oběživa
 • výzkum a vývoj oběživa

Interní audit

 • podpora auditu a šetření
 • výkon auditu

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

 • finanční regulace a opatření
 • makroobezřetnostní politika
 • modelování zátěžových testů
 • nebankovní finanční zprostředkovatelé a finanční trhy
 • systémové riziko a finanční instituce

Mezinárodní a evropské vztahy

 • mezinárodní hospodářské analýzy
 • orgány a fóra EU
 • reprezentační kancelář ECB v Bruselu
 • reprezentační kancelář ECB ve Washingtonu, D.C.
 • reprezentační kancelář ECB v Londýně
 • vývoj na vnějších trzích

Právní služby

 • finanční právo
 • institucionální právo
 • legislativa
 • právo dohledu

Sekretariát

 • sekretariát
 • správa informací

kancelář pro compliance, správu a řízení

 • compliance, správa a řízení

Statistika

 • analytické údaje o úvěrech a rámcové údaje
 • externí statistika a sektorové účty
 • měnová a ekonomická statistika
 • statistické aplikace a nástroje
 • údaje o bankovním dohledu
 • údaje o trzích s cennými papíry a finančních trzích

kancelář pro data

 • kancelář pro data

Tržní operace

 • analýzy tržních operací
 • finanční operace
 • operace na dluhopisových trzích a mezinárodní operace
 • peněžní trh a likvidita
 • systémy tržních operací

Mediační funkce

Ekonomie

 • analýza hospodářského cyklu
 • ceny a náklady
 • fiskální politiky
 • modelování prognóz a politik
 • nabídková strana, trhy práce a dohled
 • zahraniční sektor eurozóny a přijetí eura

Komunikace

 • digitální média a jejich design
 • jazykové služby
 • komunikace s veřejností
 • newsroom
 • strategická komunikace

Měnová politika

 • kapitálové trhy / finanční struktura
 • měnová analýza
 • strategie měnové politiky

Poradci Výkonné rady

středisko pro změnu klimatu

Řízení rizik

 • analýza rizik
 • strategie rizik

Sekretariát ESRB

Tržní infrastruktura a platební systémy

 • dohled
 • podpora tržní infrastruktury
 • rozvoj tržní infrastruktury
 • řízení tržní infrastruktury
 • tržní inovace a integrace

digitální euro

 • koncepce a realizace produktu
 • návrh produktů
 • positioning a komunikace

Výzkum

 • finanční výzkum
 • měnověpolitický výzkum

Vrchní ředitel pro oblast služeb

Informační systémy

 • skupina DevOps produktových týmů
 • služby datových analýz
 • služby digitální bezpečnosti
 • služby infrastruktury a operací
 • služby inovace a architektury
 • služby obezřetnostních aplikací
 • služby systémové a provozní podpory

Lidské zdroje

 • řízení talentů
 • služby pro zaměstnance
 • vztahy s funkčními složkami

Služby správy, řízení a transformace

Korporátní služby

finance

 • centrální zadávání zakázek
 • finanční účetnictví a výkaznictví
 • rozpočet a controlling

vnitřní záležitosti

 • administrativní služby
 • ochrana a bezpečnost
 • správa majetku

Skupina pro organizační efektivitu

Řízení operačních rizik a kontinuity provozu

Předseda a místopředseda Rady dohledu

Inspekce na místě a inspekce interních modelů

 • inspekce finančních rizik
 • inspekce nefinančních rizik
 • operace a integrace
 • posuzování interních modelů

Řízení a operace SSM

 • povolení
 • sekretariát SSM
 • technologie a inovace
 • vynucování a sankce
 • způsobilost a bezúhonnost

Systémové a mezinárodní banky

 • oddělení 1 až 6

Dohledová strategie a riziko

 • dohledové riziko –⁠ finanční riziko
 • dohledové riziko –⁠ nefinanční riziko
 • kancelář pro strategické plánování
 • strategické riziko a analýzy

Dohled –⁠ horizontální linie

 • dohledová politika
 • metodika dohledu
 • obchodní model, kapitál a krize
 • odborníci na kapitálové trhy a treasury
 • odborníci na nefinanční rizika
 • odborníci na úvěrové riziko
 • odborníci na zátěžové testy

Specializované instituce a méně významné instituce

 • institucionální a sektorový dohled
 • oddělení 1 až 5

Univerzální a diverzifikované instituce

 • oddělení 1 až 6

Všechny stránky v této části