Výkonná rada

Bankovky

  Odbory:

 • správa oběživa
 • výzkum a vývoj oběživa

Interní audit

  Odbory:

 • výkon auditu 1
 • výkon auditu 2

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

  Odbory:

 • finanční regulace
 • makrofinanční opatření
 • makrofinanční vazby
 • sledování finanční stability

Poradci Výkonné rady

Řízení rizik

  Odbory:

 • analýza rizik
 • strategie rizik

Sekretariát ESRB

Tržní infrastruktura a platební systémy

  Odbory:

 • dohled
 • rozvoj tržní infrastruktury
 • řízení tržní infrastruktury
 • tržní integrace

Výzkum

  Odbory:

 • finanční výzkum
 • měnověpolitický výzkum

Ekonomie

Ředitelství pro hospodářský vývoj

  Odbory:

 • ceny a náklady
 • dohled nad jednotlivými zeměmi
 • fiskální politika
 • konvergence a konkurenceschopnost
 • nabídka a poptávka

Ředitelství pro měnovou politiku

  Odbory:

 • kapitálové trhy / finanční struktura
 • měnová analýza
 • strategie měnové politiky

Komunikace

  Odbory:

 • informační činnost
 • internet a digitální média
 • jazykové služby
 • vztahy s médii ve světě

Mezinárodní a evropské vztahy

  Odbory:

 • mezinárodní hospodářské analýzy
 • mezinárodní vztahy a spolupráce
 • orgány a fóra EU (včetně reprezentační kanceláře ECB v Bruselu)
 • reprezentační kancelář ECB ve Washingtonu D.C.
 • vývoj na vnějších trzích

Právní služby

  Odbory:

 • finanční právo
 • institucionální právo
 • legislativa
 • právo dohledu

Sekretariát

  Odbory:

 • kancelář pro compliance, správu a řízení
 • sekretariát
 • služby správy informací

Statistika

  Odbory:

 • externí statistika
 • makroekonomická statistika
 • měnová a finanční statistika
 • statistické zpracování dat a služby pro uživatele
 • statistický vývoj / koordinace
 • statistika dohledu

Tržní operace

  Odbory:

 • analýzy tržních operací
 • finanční operace
 • operace na dluhopisových trzích a mezinárodní operace
 • peněžní trh a likvidita
 • systémy tržních operací

Vrchní ředitel pro oblast služeb

Finance

  Odbory:

 • centrální zadávání zakázek
 • finanční výkaznictví
 • rozpočet a controlling
 • účetnictví

Lidské zdroje

  Odbory:

 • řízení talentů
 • služby pro zaměstnance
 • vztahy s funkčními složkami

Informační systémy

  Odbory:

 • analytické aplikace
 • bezpečnost a architektura
 • infrastruktura a operace
 • operační aplikace
 • řízení a obchodní vztahy v oblasti IT
 • systémy podpory

Vnitřní záležitosti

  Odbory:

 • administrativní služby
 • ochrana a bezpečnost
 • správa majetku

Rada dohledu

Mikroobezřetnostní dohled I

  Odbory:

 • dohled nad významnými bankami I

Mikroobezřetnostní dohled III

  Odbory:

 • analytická a metodická podpora
 • dozor nad činností dohledu a vztahy s vnitrostátními příslušnými orgány
 • institucionální a sektorový dohled

Sekretariát Rady dohledu

Mikroobezřetnostní dohled II

  Odbory:

 • dohled nad významnými bankami IX

Mikroobezřetnostní dohled IV

  Odbory:

 • analýza rizik SSM
 • centralizované kontroly na místě
 • interní modely
 • krizové řízení
 • plánování a koordinace programů dohledových šetření
 • povolení k činnosti
 • pravidla dohledu
 • vynucování a sankce
 • vývoj metodiky a standardů
 • zajištění kvality dohledu