Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Evropský měnový institut (1994–1998)

V roce 1992 Smlouva o Evropské unii známá jako Maastrichtská smlouva vytyčila plán směřující k jednotné měně a centrální bance Evropské unie. Součástí bylo založení Evropského měnového institutu (EMI) v lednu 1994, který byl přechodným, ale zásadním krokem ke vzniku ECB. Na rozdíl od dřívějšího Výboru guvernérů měl EMI svou vlastní právní subjektivitu a rychle se rozrostl jako organizace i počtem zaměstnanců. Prvního prezidenta EMI Alexandra Lamfalussyho nahradil v červenci 1997 Willem Frederik Duisenberg, který se v roce 1998 stal prvním prezidentem ECB. Prezident EMI předsedal Radě EMI, jejímiž členy byli také viceprezident EMI a guvernéři centrálních bank členských států EU.

Během dalších čtyř a půl let EMI rychle ustavil svou organizační strukturu. Velký díl práce odváděly souběžně podvýbory, pracovní skupiny a příslušné projektové pracovní skupiny centrálních bank a EMI – tato spolupracující struktura existovala již pod Výborem guvernérů.

EMI se soustředil především na vytvoření Evropského systému centrálních bank včetně ECB a připravoval půdu pro novou společnou měnu. Zabýval se rovněž některými provozními úkoly, jako bylo nahrazení Evropského fondu pro měnovou spolupráci, který mu předcházel. EMI se zaměřoval na tyto úkoly:

  • lepší koordinaci měnové politiky v EU,
  • udržování finanční stability,
  • zlepšení (přeshraničních) platebních systémů v EU,
  • vypracování regulatorního, organizačního a logistického rámce,
  • vypracování jednotné měnověpolitické strategie pro euro,
  • přípravu jednotného peněžního trhu.

Seřadí-li se dokumentace EMI za sebou, její délka je přibližně 85 metrů. Týkají se především zasedání, pracovních dokumentů a zpráv Rady EMI a Výboru náhradníků i podvýborů a expertních skupin pro měnovou politiku, devizy, platební systémy, bankovní dohled, statistiku, vývoj bankovek a další záležitosti spadající do působnosti EMI. Dále obsahují také materiály týkající se vztahů s evropskými a mezinárodními institucemi a fóry. Dokumenty se týkají převážně období mezi lety 1994 až 1998 a jsou hlavně v angličtině, ve francouzštině a v němčině.

Dostupné dokumenty najdete níže.

EMI 1 Status, organizace a správa

První část obsahuje dokumentaci týkající se založení (a ukončení činnosti) EMI, jakož i mezioborových činností, jako je finanční a personální správa a správa budov, vedení záznamů a audit.

1993–1998

EMI 1.1 Vznik a ustavení

1992–1998

EMI 1.2 Vnitřní uspořádání

1993–1998

EMI 1.3 Vnitřní financování, rozpočet a kontrola

1994–1998

EMI 1.4 Správa majetku EMI

1993–1998

EMI 1.5 Lidské zdroje a personální záležitosti

1994–1998

EMI 1.6 Správa informací

EMI 2 Komunikace a vztahy s veřejností

Druhá sekce se týká záležitostí souvisejících s činností EMI v oblasti vztahů s veřejností, zejména prezidentů Alexandra Lamfalussyho a Wima Duisenberga, ale také generálního ředitele Roberta Raymonda a některých zaměstnanců. Patří sem jejich projevy a návštěvy, které přijali v sídle EMI.

1994–1998

EMI 2.1 Projevy a příspěvky prezidenta a generálního ředitele

1994–1998

EMI 2.2 Projevy a příspěvky zaměstnanců

1994–1999

EMI 2.3 Publikace a témata související s EMI

1994–1998

EMI 2.4 Návštěvy a návštěvníci

1994–1998

EMI 2.5 Semináře a konference EMI

1994–1998

EMI 2.6 Kontakty s médii a veřejností

EMI 3 Organizace a zasedání výkonných orgánů

Třetí sekce obsahuje dokumentaci ze zasedání Rady EMI a Výboru náhradníků.

1994–1998

EMI 3.1 Organizace a zasedání Rady EMI

1994–1998

EMI 3.2 Organizace a zasedání Výboru náhradníků

EMI 4 Koordinace měnových operací a politik

Čtvrtá sekce zahrnuje klíčové aktivity v rámci příprav na třetí etapu Hospodářské a měnové unie (HMU) a činnosti expertních skupin v oblasti měnové politiky, které byly zahájeny již v období Výboru guvernérů.

1993–1998

EMI 4.1 Fáze měnové integrace v 90. letech 20. stol.

1993–1998

EMI 4.2 Rámec politik, nástrojů a postupů

1993–1998

EMI 4.3 Připomínky k měnovému, finančnímu a hospodářskému vývoji a operace s ním související

1995–1998

EMI 4.4 Podvýbor pro měnovou politiku (MPSC): dílčí struktury

1994–1998

EMI 4.5 Podvýbor pro měnovou politiku (MPSC): vykazování a činnosti

EMI 5 Operace a politiky pohybu deviz a kapitálu

Pátá část obsahuje devizové záležitosti a dokumenty odborných fór. Devizy a jejich harmonizace s ohledem na třetí etapu HMU byly jednou z klíčových činností EMI.

1996–1997

EMI 5.1 Činnosti v oblasti spolupráce

1995–1998

EMI 5.2 Právní rámec politik a postupů

1994–1998

EMI 5.3 Připomínky a operace týkající se pohybu deviz a kapitálu

1993–1998

EMI 5.4 Podvýbor pro devizovou politiku (FXPSC): dílčí struktury

1994–1998

EMI 5.5 Podvýbor pro devizovou politiku (FXPSC): vykazování a činnosti

EMI 6 Platební systémy a politiky

Šestá sekce se zabývá záležitostmi souvisejícími s platebními systémy. Sjednocení finančních trhů EU a rostoucí digitalizace bankovního sektoru si vyžádaly užší spolupráci mezi centrálními bankami a jinými orgány na nadnárodní úrovni.

1994–1998

EMI 6.1 Činnosti v oblasti spolupráce

1993–1998

EMI 6.2 Právní rámec politik a postupů

1994–1998

EMI 6.3 Pracovní skupina pro platební systémy v EU (WGPS): dílčí struktury

1993–1998

EMI 6.4 Pracovní skupina pro platební systémy v EU (WGPS): vykazování a činnosti

EMI 7 Evropská měnová jednotka a Evropský měnový systém (EMS) – vývoj a operace

Sedmá sekce se týká činností, které byly pokračováním dřívějších operací EFMS, které převzal EMI. Tyto operace byly prováděny v rámci EMS, který byl v roce 1999 nahrazen eurem.

1993–1998

EMI 7.1 Spolupráce v EMS

1994–1998

EMI 7.2 Přechod na euro

EMI 8 Vývoj bankovního dohledu a jeho politiky

Osmá sekce se zabývá záležitostmi týkajícími se bankovní stability, rizik a bankovního dohledu EMI a souvisejících odborných fór.

1991–1992, 1994–1998

EMI 8.1 Podvýbor pro bankovní dohled (BSCC): dílčí struktury

1993–1998

EMI 8.2 Podvýbor pro bankovní dohled (BSCC): vykazování a činnosti

EMI 9 Příprava eurobankovek

Devátá sekce se týká záležitostí souvisejících s přípravou technických specifikací, právními požadavky a grafickými prvky budoucích společných bankovek, kterých se ujal EMI, centrální banky a zejména expertní skupiny. Dále obsahuje záznamy výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího návrhu bankovek.

1994–1998

EMI 9.1 Pracovní skupina pro tisk a vydávání eurobankovek (BNWG): vykazování a činnosti

1994–1998

EMI 9.2 Pracovní skupina pro tisk a vydávání eurobankovek (BNWG): dílčí skupiny

1994–1998

EMI 9.3 Právní otázky týkající se bankovek

1993–1998

EMI 9.4 Grafická úprava bankovek

1994–1998

EMI 9.5 Technické a výrobní aspekty bankovek

EMI 10 Statistické záležitosti

Desátá sekce se týká harmonizace a úpravy statistických metod vyžadovaných evropským hospodářským a měnovým sjednocením a spolupráce expertních skupin EMI a centrálních bank a dalších orgánů v otázkách statistiky. EMI také vydal řadu statistických údajů.

1994–1998

EMI 10.1 Činnost v oblasti spolupráce

1993–1998

EMI 10.2 Rámec politik, metodik a technických otázek

1993–1998

EMI 10.3 Pracovní skupina pro statistiku (WGS): dílčí skupiny

1993–1998

EMI 10.4 Pracovní skupina pro statistiku (WGS): vykazování a činnosti

EMI 11 Rozdělení měnových příjmů a účetnictví

Jedenáctá sekce se týká účetních metod a měnových příjmů projednávaných v centrálních bankách, EMI a zejména ve specializovaných odborných fórech.

1994–1998

EMI 11.1 Pracovní skupina pro účetní otázky (WGAI): dílčí skupiny

1994–1998

EMI 11.2 Pracovní skupina pro účetní otázky (WGAI): organizace, zasedání a činnosti

EMI 12 Informační technologie a systémy

Dvanáctá sekce pokrývá snahu vytvořit informační systémy a infrastrukturu pro EMI a připravit ji na budoucí společné aktivity.

1993–1997

EMI 12.1 Pracovní skupina pro informační systémy (WGIS): organizace a zasedání

1994–1997

EMI 12.2 Vývoj a implementace systému

EMI 13 Mezinárodní aspekty měnové politiky

Třináctá sekce pokrývá evropské a mezinárodní vztahy EMI mimo centrální banky.

1992–1998

EMI 13.1 Institucionální kontext na úrovni Evropy a EU

1996–1998

EMI 13.2 Mezinárodní kontext

EMI 14 Právní otázky

Čtrnáctá sekce se zabývá právními otázkami souvisejícími s EMI a jeho činností. Ačkoliv lze právní dokumenty nalézt v kterékoli části záznamů EMI, tato část se zabývá činností odborných právních fór a řadou základních textů.

1995–1998

EMI 14.1 Pracovní skupina právních odborníků (WGLE) a dílčí struktury: organizace a zasedání

1994–1998

EMI 14.2 Právní poradenství a konzultace

1995–1997

EMI 14.3 Další aktivity

Všechny stránky v této části