Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výtvarné prvky

Vyobrazení architektury

Podoba bankovek série Europa vychází z motivu „epoch a slohů“ první série. Nové bankovky však byly upraveny tak, aby „omládly“ a mohly být opatřeny řadou nových a zdokonalených ochranných prvků. Díky tomu bude také snadné obě série od sebe odlišit.

Pro „omlazení“ těchto bankovek byl vybrán Reinhold Gerstetter, nezávislý návrhář bankovek z Berlína.

Na přední straně eurobankovek obou sérií jsou zobrazeny okna a portály. Symbolizují ducha evropské otevřenosti a spolupráce. Mosty na zadní straně symbolizují komunikaci mezi evropskými národy a mezi Evropou a ostatními světadíly.

Stejně jako u první série budou na nových bankovkách série Europa architektonické slohy z různých epoch evropské historie, ale nebudou zobrazovat žádné skutečné budovy nebo mosty. Jedná se o tyto slohy:

 • 5 €: antika
 • 10 €: románský
 • 20 €: gotika
 • 50 €: renesance
 • 100 €: baroko a rokoko
 • 200 €: architektura skla a oceli 19. století

Mapa Evropy

Evropa je geograficky znázorněna na zadní straně eurobankovek obou sérií. Série Europa už zobrazuje mapu Evropy doplněnou o Maltu a Kypr. Drobné rámečky při spodním okraji bankovky znázorňují Kanárské ostrovy a některá zámořská území Francie, kde se euro rovněž používá. Velmi malé ostrovy na bankovkách zobrazeny nejsou, protože je nelze za použití vysokoobjemového ofsetového tisku věrně reprodukovat.

Barvy

Bankovka každé nominální hodnoty má svou charakteristickou barvu. Bankovky série Europa mají tutéž barvu jako bankovky první série, tzn. že bankovky s nominální hodnotou 5 € jsou šedé, 10 € červené, 20 € modré, 50 € oranžové, 100 € zelené a 200 € žlutohnědé.

Součástí podoby jsou i tyto prvky:

 • název měny, euro, u první série jak v latince (EURO), tak v řecké abecedě (EYPΩ) a u série Europa navíc také v cyrilici (EBPO) v souvislosti se vstupem Bulharska do EU
 • iniciály Evropské centrální banky v devíti jazykových verzích pro nové bankovky 5 €, 10 € a 20 € a v deseti jazykových verzích pro nové bankovky 50 €, 100 € a 200 € v souvislosti s přistoupením Chorvatska k EU v roce 2013. Zkratky jsou seřazeny podle protokolárního pořadí EU pro názvy zemí a úřední jazyky.
  • BCE (francouzsky, italsky, portugalsky, rumunsky a španělsky)
  • ECB (česky, dánsky, nizozemsky, anglicky, lotyšsky, litevsky, slovensky, slovinsky a švédsky)
  • ЕЦБ (bulharsky)
  • EZB (německy)
  • EKP (estonsky a finsky)
  • EKT (řecky)
  • ESB (chorvatsky)
  • EKB (maďarsky)
  • BĊE (maltsky)
  • EBC (polsky)
 • symbol © označující ochranu autorských práv a
 • vlajka EU.

Stejně jako v případě první série bankovek také u série Europa byly v etapě návrhu přizvány ke konzultaci osoby se zrakovým postižením a jejich specifické potřeby byly promítnuty do konečných návrhů.

Podpisy

Každá bankovka je opatřena podpisem buď Willema F. Duisenberga, Jeana-Clauda Tricheta, Maria Draghiho nebo Christine Lagardeová, tedy prvního, druhého, třetího a čtvrtého prezidenta Evropské centrální banky. Všechny tyto bankovky mají stejnou platnost.

První série

Willem F. Duisenberg
Jean-Claude Trichet
Mario Draghi

Série Europa

Mario Draghi
Christine Lagardeová

Sériová čísla na bankovkách série Europa

Sériová čísla bankovek na této sérii sestávají ze dvou čísel vytištěných na zadní straně bankovky: z vodorovného čísla vytištěného černě a svislého čísla vytištěného v odlišné barvě.

Vodorovné číslo se skládá ze dvou písmen a deseti číslic. První písmeno označuje tiskárnu – viz seznam níže. Druhé písmeno nemá žádný zvláštní význam – jen umožňuje zvýšit počet sériových čísel.

Tiskárny a jejich označení písmeny

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Mnichov) X
Giesecke & Devrient GmbH (Lipsko) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d’Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nepřiděleno L
Nepřiděleno K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nepřiděleno G
Oberthur Fiduciaire AD (Sofia) F
Oberthur Fiduciaire SAS (Chantepie) E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nepřiděleno C
Nepřiděleno B
Nepřiděleno A

Kódy zemí na první sérii bankovek

Centrální banka, která zadala výrobu bankovky (tu může zadat i do zahraničí), je pak na nich označena písmenem nebo kódem země, který je uveden před číslem série, viz níže:

Například tuto bankovku, která je označena písmenem „S“, zadala Banca d'Italia. Kódy zemí jsou uvedeny níže.

Kódy zemí

¹ Neobíhající eurobankovky vydané Banque centrale du Luxembourg nesou kód centrální banky zemí, kde se bankovky pro Lucembursko vyrábí.
Belgie Z
Německo X
Estonsko D
Irsko T
Řecko Y
Španělsko V
Francie U
Itálie S
Kypr G
Lotyšsko C
Litva B
Lucembursko ¹
Malta F
Nizozemsko P
Rakousko N
Portugalsko M
Slovinsko H
Slovensko E
Finsko L

Všechny stránky v této části