Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Společné rozhraní detektorů vysokorychlostních třídiček bankovek

Eurosystém a hlavní dodavatelé vysokorychlostních třídiček bankovek (BSM – banknote sorting machine) vypracovali v roce 2013 specifikace pro integraci detektorů ochranných prvků bankovek do BSM. Tyto specifikace, které mají zvýšit interoperabilitu a snížit pracnost integrace, byly zveřejněny pod názvem „společné rozhraní detektorů“ (CDI – common detector interface).

Specifikace se setkaly s kladnou odezvou na trhu. Americký Federální rezervní systém (FRS) a Eurosystém proto společně s předními dodavateli BSM vyvinuli druhou generaci společného rozhraní detektorů (CDI2) pro integraci kamerových systémů a komplexnějších detektorů do BSM.

CDI a CDI2 jsou přístupné všem příslušným zainteresovaným stranám, které je mohou také zdarma používat (např. centrálním bankám, výrobcům strojů, detektorů apod.).

Změny specifikací CDI a CDI2

Kterákoli příslušná strana může navrhnout změny specifikací CDI nebo CDI2, a to zasláním návrhů na adresu ředitelství ECB pro bankovky. Eurosystém je společně s FRS posoudí, a pokud je shledá přínosnými, začlení je do budoucích vydání specifikací.

Pokud jste dodavatel a máte zájem o integraci CDI nebo CDI2 do své BSM nebo detektoru, ECB a FRS vám mohou poskytnout podporu tím, že vám zajistí zkušební protokoly akceptace. Rovněž mohou poskytnout simulátory ke zkouškám řádné funkčnosti CDI. K tomu musíte nejdříve podepsat dohodu o zachování mlčenlivosti.

Všechny stránky v této části