Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Evropská unie

Mapa rozšiřování EU

Prosím zvolte zemi

Rakousko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 1995

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Belgie

Členská země EU používající euro

Zakládající členská země EU v r. 1957

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Bulharsko

Členská země EU nepoužívající euro

Členská země EU od r. 2007

Kypr

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 2004

Používá euro od r. 2008

Česko

Členská země EU nepoužívající euro

Členská země EU od r. 2004

Německo

Členská země EU používající euro

Zakládající členská země EU v r. 1957

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Dánsko

Členská země EU nepoužívající euro

Členská země EU od r. 1973

Estonsko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 2004

Používá euro od r. 2011

Španělsko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 1986

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Finsko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 1995

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Francie

Členská země EU používající euro

Zakládající členská země EU v r. 1957

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Velká Británie

Členská země EU nepoužívající euro

Členská země EU od r. 1973

Řecko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 1981

Používá euro od r. 2001 (hotovostní od r. 2002)

Chorvatsko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 2013

Používá euro od r. 2023

Maďarsko

Členská země EU nepoužívající euro

Členská země EU od r. 2004

Irsko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 1973

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Itálie

Členská země EU používající euro

Zakládající členská země EU v r. 1957

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Litva

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 2004

Používá euro od r. 2015

Lucembursko

Členská země EU používající euro

Zakládající členská země EU v r. 1957

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Lotyšsko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 2004

Používá euro od r. 2014

Monako

Země mimo EU

Malta

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 2004

Používá euro od r. 2008

Nizozemsko

Členská země EU používající euro

Zakládající členská země EU v r. 1957

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Polsko

Členská země EU nepoužívající euro

Členská země EU od r. 2004

Portugalsko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 1986

Používá euro od r. 1999 (hotovostní od r. 2002)

Rumunsko

Členská země EU nepoužívající euro

Členská země EU od r. 2007

Švédsko

Členská země EU nepoužívající euro

Členská země EU od r. 1995

Slovinsko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 2004

Používá euro od r. 2007

Slovensko

Členská země EU používající euro

Členská země EU od r. 2004

Používá euro od r. 2009

San Marino

Země mimo EU

Nejdůležitější data evropské integrace

Po 2. světové válce jsou politici v několika evropských zemích přesvědčeni, že další válce v Evropě lze předejít jedině tak, že se země hospodářsky a politicky sjednotí.

1950
Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhuje spojit uhelný a ocelářský průmysl v západní Evropě.
1951
Zakládajícími členy Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) jsou: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Západní Německo. Po 50 letech v roce 2002 platnost Smlouvy o ESUO v souladu s původními předpoklady skončila.
1957
Podpis Římských smluv, na jejichž základě vzniká Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) a Evropské hospodářské společenství (EHS). Cílem členských států je odstranit vzájemné obchodní a celní bariéry a vytvořit společný trh.
1967
Sloučení orgánů tří evropských společenství (ESUO, EHS a Euratom). Vznikají tak tyto nové orgány: Evropská komise, Rada ministrů a Evropský parlament.
1970
Po rozhodnutí Evropské rady v roce 1969 (tj. hlav států a předsedů vlád členských států EHS) je v tzv. Wernerově zprávě formulován první návrh na hospodářskou a měnovou unii mezi tehdy šesti členskými státy EHS. Z mnoha důvodů se tento plán nesetkal začátkem 70. let 20. stol. s úspěchem.
1973
Součástí Evropského hospodářského společenství se stávají Dánsko, Irsko a Spojené království. EHS má nyní devět členských států.
1979
Vlády a centrální banky devíti členských států vytvářejí Evropský měnový systém (EMS). Jeho základním prvkem je mechanismus směnných kurzů (ERM), který mezi měnami zúčastněných zemí zavádí stanovené směnné kurzy, které však lze měnit.
1981
Do Evropského hospodářského společenství vstupuje Řecko.
1986
Do Evropského hospodářského společenství vstupují Portugalsko a Španělsko.
1986
V rámci Jednotného evropského aktu se myšlenka hospodářské a měnové unie vrací.
1988
Evropská rada potvrzuje cíl uskutečnit Hospodářskou a měnovou unii (HMU). Výbor odborníků, který řídí předseda Evropské komise Jacques Delors, zkoumá možnosti, jak realizovat HMU. Zpráva výboru, zvaná Delorsova zpráva, navrhuje provést tuto transformaci ve třech etapách.
1989
Začíná jednání o Smlouvě o Evropské unii. Na jejím základě má vzniknout Evropská unie (EU) a uvedená smlouva dále doplňuje Smlouvu o založení Evropského společenství. Obsahuje také ustanovení o vzniku EMU a zřízení Evropské centrální banky. Je všeobecně známa jako Maastrichtská smlouva.
1992
Podpis Maastrichtské smlouvy. Ta zavádí nové formy spolupráce mezi vládami členských států – například v oblasti obrany či spravedlnosti a vnitřních věcí. Tím, že Maastrichtská smlouva ke stávajícímu „komunitárnímu“ systému připojuje také mezivládní spolupráci, vytváří Evropskou unii.
1993
Maastrichtská smlouva vstupuje v platnost 1. listopadu poté, co ji ratifikovalo všech 12 členských států.
1995
K Evropské unii přistupují Finsko, Rakousko a Švédsko.
1990 až 1999
Ve třech etapách se zavádí Hospodářská a měnová unie.
2002
Zavedení eurobankovek a euromincí ve 12 zemích EU.
2004
Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko přistupují 1. května k Evropské unii.
2007
1. ledna přistupují k Evropské unii Bulharsko a Rumunsko.
2009
1. prosince vstupuje v platnost Lisabonská smlouva.
2011
Začínají fungovat tři evropské orgány finančního dohledu: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Společně s Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB), založenou rovněž v roce 2011, pracují na zajištění finanční stability a zlepšení dohledového rámce EU.
2013
K Evropské unii přistupuje 1. července Chorvatsko.
2014

ECB plně přejímá úkoly a odpovědnost v oblasti dohledu nad bankami v členských státech EU účastnících se jednotného mechanismu dohledu.Internetové stránky bankovního dohledu

2020
Spojené království vystupuje z Evropské unie.

Podrobnosti jsou k dispozici zde: internetové stránky Evropské unie.

Všechny stránky v této části