Menu

Mince

Série euromincí se skládá z osmi různých nominálních hodnot: 1 cent, 2 centy, 5, 10, 20 a 50 centů, 1 € a 2 €. Euromince mají společnou stranu a národní stranu. Podle národní strany lze určit, ve které zemi byla mince vydána. Autorem návrhů společných stran mincí je Luc Luycx z Královské belgické mincovny.

Zobrazují motivy Evropské unie nebo Evropy a symbolizují jednotu EU. Mince 5 centů, 2 centy a 1 cent zobrazují Evropu a její polohu vůči Africe a Asii na zeměkouli.

Všechny euromince platí v celé eurozóně.

Oběžné pamětní mince 2 €

€2 commemorative coins

Každá země může ročně vydat dvě oběžné pamětní mince. Tyto mince mají stejné parametry a vlastnosti a shodnou společnou stranu jako běžné mince 2 €. Odlišují se však pamětním motivem na národní straně. Jako oběžné pamětní mince lze použít jen mince s nominální hodnotou 2 €.

Jsou zákonným platidlem v celé eurozóně. To znamená, že je lze používat a musí být přijímány stejně jako jakékoli jiné euromince.

Odpovědnost za mince

Responsibility for coins

Euromince na rozdíl od eurobankovek stále spadají do působnosti jednotlivých zemí, nikoli ECB. Pokud má země eurozóny v úmyslu vydat minci s novými motivy – jako např. na pamětních mincích – musí informovat Evropskou komisi. Komise pak tuto informaci zveřejní ve vícejazyčném Úředním věstníku EU (v řadě C). Ten je oficiálním zdrojem, podle něhož provádí ECB aktualizaci svých internetových stránek týkajících se euromincí.

Případné dotazy na euromince prosím zasílejte na adresu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

Nadměrný objem mincí a bankovek v oběhu by mohl vést k inflaci – právě ji se ECB snaží v rámci zachování cenové stability udržet pod kontrolou. ECB má tudíž odpovědnost za schvalování objemu mincí, které mohou země eurozóny vydávat. V případě bankovek ECB nejen schvaluje jejich objem, ale zároveň je i vydává. Více informací