Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Mynt

Euromyntserien består av åtta olika valörer: 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent, 1 och 2 euro. Euromynten har en gemensam sida och en nationell sida. Den nationella sidan visar vilket land som har utfärdat myntet. Myntens gemensamma sidor utformades av Luc Luycx på det belgiska myntverket.

De avbildar Europeiska unionen eller Europa och symboliserar EU:s enighet. 1-, 2- och 5-centsmynten visar Europa i förhållande till Afrika och Asien på en jordglob.

Man kan använda alla euromynt överallt i euroområdet.

2-euro minnesmynt

Varje land får ge ut två minnesmynt om året. Dessa mynt har samma kännetecken och egenskaper på den gemensamma sidan som ett vanligt 2-euromynt. Det som gör dem annorlunda är jubileumsmotivet på den nationella sidan. Bara 2-euromynten kan användas som minnesmynt.

De är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. Det innebär att de kan användas, och ska accepteras, precis som alla andra euromynt.

2-euro minnesmynt

Ansvar för mynt

ECB måste godkänna den mängd mynt som euroländerna får ge ut, men mynten är fortfarande ett nationellt ansvar. Om ett euroland vill ge ut mynt med nya motiv, t.ex. på minnesmynt, ska Europeiska kommissionen informeras. Kommissionen publicerar sedan informationen i EU:s officiella tidning (C-serien), som är flerspråkig. Det är den officiella källa som ligger till grund för uppdateringarna om euromynt på ECB:s webbplats.

Frågor om euromynt kan skickas till: Europeiska kommissionen – Generaldirektoratet för ekonomi och finans

Alla sidor i detta avsnitt