Menu

Mynt

Euromyntserien består av åtta olika valörer: 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent, 1 och 2 euro. Euromynten har en gemensam sida och en nationell sida. Den nationella sidan visar vilket land som har utfärdat myntet. Myntens gemensamma sidor utformades av Luc Luycx på det belgiska myntverket.

De avbildar Europeiska unionen eller Europa och symboliserar EU:s enhet. 5-, 2- och 1-centsmynten visar Europa i förhållande till Afrika och Asien på en jordglob.

Man kan använda alla euromynt överallt i euroområdet.

2-euro jubileumsmynt

€2 commemorative coins

Varje land får ge ut två jubileumsmynt om året. Dessa mynt har samma kännetecken och egenskaper på den gemensamma sidan som ett vanligt 2-euromynt. Det som gör dem annorlunda är jubileumsmotivet på den nationella sidan. Bara 2-euromynten kan användas som jubileumsmynt.

De är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. Det innebär att de kan användas, och ska accepteras, precis som alla andra euromynt.

Ansvar för mynt

Responsibility for coins

Till skillnad från sedlarna är euromynten fortfarande ett nationellt ansvar och inte ECB:s. Om ett euroland vill ge ut mynt med nya motiv, t.ex. på jubileumsmynt, ska det informera Europeiska kommissionen. Kommissionen publicerar sedan informationen i EU:s officiella tidning (C-serien), som är flerspråkig. Det är den officiella källa som ligger till grund för uppdateringarna om euromynt på ECB:s webbplats.

Frågor om euromynt kan skickas till:

Europeiska kommissionen

 Generaldirektoratet Ekonomi och finans

Alltför många mynt i omlopp skulle kunna leda till inflation, och det är just det som ECB:s mål om prisstabilitet handlar om. Därför måste ECB godkänna den mängd mynt som euroländerna får ge ut. När det gäller sedlar godkänner ECB både mängden sedlar och utgivningen av dem. mer