Menu

Finland

Sedlar i finska mark kan inte växlas in efter den 29 februari 2012.

1 € = FIM 5,94573 (finska mark)

10-markssedel 10-markssedel

10-markssedel
Valör: 10 FIM
Porträtt av Paavo Nurmi

20-markssedel 20-markssedel

20-marksedel, ny serie
Valör: 20 FIM
Porträtt av Väino Linna

50-markssedel 50-markssedel

50-markssedel, ny serie
Valör: 50 FIM
Porträtt av Alvar Aalto

100-markssedel 100-markssedel

100-markssedel, ny serie
Valör: 100 FIM
Porträtt av Jean Sibelius

500-markssedel 500-markssedel

500-markssedel, ny serie
Valör: 500 FIM
Porträtt av Elias Lönnrot

1000-markssedel 1000-markssedel

1 000-markssedel, ny serie
Valör: 1 000 FIM
Porträtt av Anders Chydenius

20-markssedel 20-markssedel

20-markssedel, gammal serie
Valör: 20 FIM
Porträtt av Väino Linna

50-markssedel 50-markssedel

50-markssedel, gammal serie
Valör: 50 FIM
Porträtt av Alvar Aalto

100-markssedel 100-markssedel

100-markssedel, gammal serie
Valör: 100 FIM
Porträtt av Jean Sibelius

500-markssedel 500-markssedel

500-markssedel, gammal serie
Valör: 500 FIM
Porträtt av Elias Lönnrot

1000-markssedel 1000-markssedel

1 000-markssedel, gammal serie
Valör: 1 000 FIM
Porträtt av Anders Chydenius