Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översikt över penningpolitik och marknader

För den ekonomiska tillväxten är prisstabilitet det viktigaste resultatet av penningpolitiken

Vårt främsta mål på ECB är prisstabilitet. Vi arbetar för att säkra eurons värde – det gynnar alla i euroområdet. Här får du veta mer om vår penningpolitiska strategi, våra verktyg och hur de påverkar din vardag. 

Vi följer även de finansiella marknaderna. På så sätt får vi information för vår huvuduppgift: att hålla priserna stabila, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt.

Penningpolitiska beslut

Var sjätte vecka fattar vi beslut om penningpolitiken – då bestämmer vi vad som ska göras för att hålla inflationen på 2 procent. Strax efter det penningpolitiska mötet förklarar ordföranden och vice ordföranden besluten mer i detalj vid en presskonferens.

Penningpolitiska beslut och mer

Penningpolitiskt utlåtande

Var sjätte vecka fattar vi beslut om penningpolitiken – då bestämmer vi vad som ska göras för att hålla inflationen under kontroll. I vårt visuella utlåtande förklaras detta kortfattat och lättfattligt.

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet

Verktyg och policyåtgärder

Vår penningpolitik påverkar vad du måste betala för att låna och vilken ränta du får på ditt sparande. Det handlar om prisstabilitet. Få reda på mer om hur våra verktyg och åtgärder fungerar.

Mer information om våra verktyg

Monetära operationer

Förutom att sätta styrräntor genomför vi öppna marknadsoperationer. Kolla in den senaste informationen om dessa operationer.

Ta reda på mer

Pantsäkerheter

När bankerna lånar av oss måste de lämna betryggande säkerheter i pant. Vill du veta vilka pantsäkerheter vi godtar? Letar du efter statistik över vilka pantsäkerheter vi har fått?

Mer information om pantsäkerheter
Covid-19
Vår respons på pandemin

Öppenhet

Här kan du läsa mer om resonemanget bakom våra penningpolitiska beslut och om samarbete i Europa

Penningpolitiska redogörelser

Vi publicerar redogörelser från ECB-rådsmöten, där de penningpolitiska besluten tas. I redogörelserna sammanfattas de diskussioner som ägt rum.

Penningpolitiska redogörelser
Economic Bulletin

I Economic Bulletin kan du läsa mer om den ekonomiska, finansiella och monetära utvecklingen, som utgör grunden för våra penningpolitiska beslut.

Läs mer
Marknadskontaktgrupper

Vi har inrättat olika marknadskontaktgrupper för att garantera att vår politik genomförs smidigt och effektivt. Genom grupperna kan vi tala med många olika marknadsaktörer och närmare följa utvecklingen på den globala finansmarknaden.

Marknadskontaktgrupper
Offentliga samråd

Vi efterlyser regelbundet synpunkter på beslut och initiativ som påverkar finansmarknaderna. På så vis kan vi dra nytta av insikterna hos personer som är involverade eller intresserade av dessa marknader.

Se pågående och tidigare offentliga samråd
Not an expert? Check out our explainer
Learn more
Vad är penningpolitik?

Alla sidor i detta avsnitt