Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Statistik 

Statistik behövs för att man ska kunna fatta välgrundade beslut

God finansiell och monetär statistik hjälper oss att fatta välgrundade beslut.

ECB och de nationella centralbankerna tillhandahåller officiell statistik om hur det står till med ekonomin.

Denna statistik stöder alla aspekter av ECB:s arbete, inklusive penningpolitik, finansiell stabilitet och banktillsyn.

Statistikens betydelse

FAKTA I FOKUS

239 miljarder euro

Utländska nettoköp av statspapper i euroområdet

I ett läge med stigande räntor blev investerare utanför euroområdet nettoköpare av statspapper i euroområdet 2023, med nettoköp på 239 miljarder euro jämfört med en nettoförsäljning på 25 miljarder euro 2022. Nettoköpen var de största sedan 2009.

Läs pressmeddelandet

Tillgång till våra data

Här hittar du en lista över alla plattformar och tjänster du kan använda för att ta del av våra dataresurser.

Våra datatjänster

Analys av förmögenhetsfördelning

Som en del av vår bedömning av hur fördelningen av inkomster och förmögenheter samspelar med penningpolitiken har vi börjat publicera aktuella kvartalsdata om fördelningen av hushållens förmögenhet, i överensstämmelse med nationalräkenskaperna.

Pressmeddelande

Ökad uppgiftsfrekvens för klimatuppgifter

Som del av vår klimatagenda har vi publicerat en första uppsättning klimatrelaterade indikatorer för att analysera hur klimatförändringar påverkar den finansiella sektorn. Detta är en del av vårt arbete för att öka uppgiftsfrekvens vad gäller klimatet och hålla koll på den gröna övergången.

Klimatrelaterade indikatorer

Utforska euroområdets inflation interaktivt

Hur mäts inflationen och vad är skillnaden mellan uppmätt och uppfattad inflation? Här hittar du jämförbara och ständigt uppdaterade inflationsdata med interaktiva bilder och en kalkylator för att räkna fram din personliga inflation – allt på 23 olika EU-språk.

Utforska mer

Beställ statistik från ECB

Letar du efter någon särskild ECB-statistik? Vår offentliga statistik är fritt tillgänglig och gratis att använda. Skicka en förfrågan till oss och berätta mer om vad du är intresserad av, så svarar vi snarast möjligt.

Alla sidor i detta avsnitt