European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Statistik 

Statistik behövs för att man ska kunna fatta välgrundade beslut

God finansiell och monetär statistik hjälper oss att fatta välgrundade beslut.

ECB och de nationella centralbankerna tillhandahåller officiell statistik om hur det står till med ekonomin.

Denna statistik stöder alla aspekter av ECB:s arbete, inklusive penningpolitik, finansiell stabilitet och banktillsyn.

Statistikens betydelse

FAKTA I FOKUS

109 miljarder euro

Nettoomsättning av andelar i investerings­fonder i euroområdet

Under första kvartalet 2022 sålde innehavarna av investeringsfonder för första gången på nästan två år fler andelar än de köpte. Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 109 miljarder euro, vilket framför allt beror på att fler kapitalfondsandelar såldes.

Pressmeddelande: statistik om investeringsfonderna i euroområdet

Tillgång till våra data

Här hittar du en lista över alla plattformar och tjänster du kan använda för att ta del av våra dataresurser.

Våra datatjänster

Monetär utveckling i euroområdet

Se hur utlåningen till hushåll och företag har ökat under senare tid och hur mycket penningmängden har ökat.

Senaste statistik över monetär utveckling

Statistikstyrning och kvalitetsram

De europeiska centralbankerna fäster stor vikt vid att producera tillförlitlig statistik. De eftersträvar god styrning, använder kvalitetsstandarder samt garanterar sekretess.

Styrning och kvalitetsram

Ökad uppgiftsfrekvens för klimatuppgifter

Som del av vår klimatagenda har vi publicerat en första uppsättning klimatrelaterade indikatorer för att analysera hur klimatförändringar påverkar den finansiella sektorn. Detta är en del av vårt arbete för att öka uppgiftsfrekvens vad gäller klimatet och hålla koll på den gröna övergången.

Klimatrelaterade indikatorer

Utforska euroområdets inflation interaktivt

Hur mäts inflationen och vad är skillnaden mellan uppmätt och uppfattad inflation? Här hittar du jämförbara och ständigt uppdaterade inflationsdata med interaktiva bilder och en kalkylator för att räkna fram din personliga inflation – allt på 23 olika EU-språk.

Utforska mer

Beställ statistik från ECB

Letar du efter någon särskild ECB-statistik? Vår offentliga statistik är fritt tillgänglig och gratis att använda. Skicka en förfrågan till oss och berätta mer om vad du är intresserad av, så svarar vi snarast möjligt.

Alla sidor i detta avsnitt