Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Statistik

Statistik behövs för att man ska kunna fatta välgrundade beslut

God finansiell och monetär statistik hjälper oss att fatta välgrundade beslut. ECB och de nationella centralbankerna tillhandahåller officiell statistik om hur det står till med ekonomin.

Denna statistik stöder alla aspekter av ECB:s arbete, inklusive penningpolitik, finansiell stabilitet och banktillsyn.

Statistikens betydelse

FAKTA I FOKUS

127 miljarder euro

Rekordstora månatliga nettoinflöden till investeringsfonder

Investeringsfonder i euroområdet registrerade nettoinflöden på 127 miljarder euro i december 2020, det högsta månatliga beloppet under de senaste sex åren. Med detta avslutades ett händelsefullt år för sektorn, som i mars såg rekordstora utflöden på 270 miljarder euro.

Kolla in siffrorna

Sök och ladda ner ECB-statistik

All officiell ECB-statistik finns tillgänglig utan kostnad i vår omfattande internettjänst.

Statistical Data Warehouse

Monetär utveckling i euroområdet

Se hur utlåningen till hushåll och företag har ökat under senare tid och hur mycket penningmängden har ökat.

Senaste statistik över monetär utveckling

Statistikstyrning och kvalitetsram

De europeiska centralbankerna fäster stor vikt vid att producera tillförlitlig statistik. De eftersträvar god styrning, använder kvalitetsstandarder samt garanterar sekretess.

Styrning och kvalitetsram

Statistik över investeringsfonder

Läs den senaste statistiken över utestående belopp för aktier/andelar utgivna av investeringsfonder, börshandlade fonder (ETF) och penningmarknadsfonder i euroområdet.

Statistik över investeringsfonder

Läs statistiken för euroområdet

Se visualiseringar och jämför viktig statistik för euroområdet och enskilda länder på webbplatsen för euroområdesstatistik. Här hittar du viktiga ekonomiska data i ett lättförståeligt format.

Statistiken finns på alla EU-språk och kan enkelt integreras i digitala media.

www.euro-area-statistics.org
ECB:S ”STATISTICS PAPER SERIES”: EN ÖGONBLICKSBILD AV STATISTIK
I ECB:s Statistics Paper Series kan statistiker, ekonomer och andra experter publicera innovativa studier som är av intresse för centralbankerna.

Beställ statistik från ECB

Letar du efter någon särskild ECB-statistik? Vår offentliga statistik är fritt tillgänglig och gratis att använda. Skicka en förfrågan till oss och berätta mer om vad du är intresserad av, så svarar vi snarast möjligt.

VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
TA REDA PÅ MER
Varför är statistik viktigt?

Alla sidor i detta avsnitt