Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Nuvarande sedlar

Sedlarnas utformning utgör en symbol för europeisk integration. Fönstren, portarna och broarna symboliserar öppenhet och samarbete mellan Europas folk.

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

Den första serien

Den första serien eurosedlar började ges ut 2002 när euron infördes. Den består av sju olika valörer: 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Dessa sedlar ersätts gradvis av den andra serien – Europaserien – vilket också förklarar varför du kanske inte ser dem så ofta nu för tiden. Sedlarna från den första serien är lagligt betalningsmedel och kommer alltid att behålla sitt värde. De kommer att fortsätta vara i omlopp parallellt med Europa­serien fram till dess att de gamla lagren är slut.

Europaserien

Den andra serien – Europaserien – utarbetades för att göra eurosedlarna säkrare mot förfalskningar och mer hållbara. I och med att de inte behöver bytas ut så ofta minimeras deras miljöpåverkan och kostnaderna hålls till ett minimum.

Den kallas för Europaserien eftersom två av säkerhetsdetaljerna innehåller ett porträtt av prinsessan Europa. Denna gestalt från den grekiska mytologin har en tydlig koppling till världsdelen Europa och ger dessutom sedlarna ett mänskligt drag. Europaserien infördes gradvis under flera år och består av sex valörer: 5, 10, 20, 50, 100 och 200 euro. De första sedlarna sattes i omlopp 2013 och serien blev komplett i maj 2019 då 100- och 200-eurosedlarna gavs ut.

Europaserien innehåller ingen 500-eurosedel. Från och med den 27 april 2019 ges inga 500-sedlar ut. Precis som de övriga sedelvalörerna kommer befintliga 500-eurosedlar alltid att behålla sitt värde och kan växlas in vid de nationella centralbankerna i euroområdet.

Titta på videon: Eurons nya ansikte – Europa

Sedlarnas utformning och detaljer

Valörer

Utforska eurosedlarna som aldrig förr med 3D-vyn och upptäck de olika designelement och säkerhetsdetaljer som gör våra sedlar unika.

Titta närmare på alla sedlar i 3D

Designelement

Båda serierna eurosedlar representerar temat ”Epoker och stilar i Europa”. Men visste du att monumenten och broarna på dessa sedlar inte finns i verkligheten? Lär dig mer om de olika designelementen och ta reda på var dina sedlar har tryckts.

Läs mer om de nuvarande eurosedlarnas utformning

Säkerhetsdetaljer

Eurosedlarna har flera säkerhetsdetaljer som gör dem lätta att äkthetskontrollera utan någon särskild utrustning. Titta närmare på dina sedlar och lär dig hur man kontrollerar om de är äkta eller inte – med ”känn-titta-luta”-metoden.

Lär dig mer om hur du kontrollerar dina sedlar

Din åsikt räknas

Berätta för oss vad du tycker

Dina svar hjälper oss att hålla en fortsatt hög kvalitet på sedlarna. Delta i den här korta webbenkäten och tala om för oss vad du tycker om sedlarna.

Enkät

Alla sidor i detta avsnitt