Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Miljö, hälsa och säkerhet

Vi bryr oss om miljön och vi vill se till att dina eurosedlar är säkra att producera och använda, inte utgör någon hälsorisk och är så miljövänliga som möjligt.

För att upprätthålla en hög standard vad gäller hälsa, säkerhet och miljöförhållanden under tillverkningen av eurosedlar och deras råmaterial måste tillverkarna uppfylla de exakta krav som fastställts av ECB.

Vi kontrollerar årligen att de följs. Dessa krav kompletteras av två ledningssystem baserade på internationella standarder, ISO14001 och ISO 45001.

Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet säkerställer att eurosedlar produceras så hållbart som möjligt, inbegripet råmaterial.

Sedan euron infördes övervakar vi miljöpåverkan av tillverkningen av eurosedlar och råmaterial och främjar hållbarhetsinitiativ för att ytterligare minska påverkan på miljön. Vi håller också ett öga på nya miljöproblem som uppstår.

2004 genomförde vi en livscykelanalys för att mäta miljöpåverkan av den första serien eurosedlar. Resultaten användes för att genomföra åtgärder för att minska sedlarnas miljöavtryck, t.ex. att använda 100 procent hållbar bomull och förbjuda deponi av sedelrester.

Tillverkare av sedelautomater har också arbetat med att minska sin energiförbrukning, som har förbättrats avsevärt under de senaste 15 åren.

Vi genomförde en ny miljökonsekvensbedömning för den andra serien sedlar, Europaserien, med användning av Europeiska kommissionens metod för produkters miljöavtryck (PEF). Denna studie visar att miljöpåverkan av att en medborgare betalar med eurosedlar generellt sett är mycket liten jämfört med andra vardagsverksamheter.
Få reda på mer om studien.

Hälso- och säkerhetsledningssystem

Vi övervakar sedlarna för att säkerställa att de är säkra att producera och använda och vi gör riskbedömningar för kemiska och biologiska faktorer.

Vi ser till exempel till att alla kemikalier i sedlar ligger långt under nivån som kan påverka människors hälsa och att de är anpassade till EU:s regelverk.

Vi skyddar också de personer som tillverkar eurosedlar genom att kräva att tillverkningen av eurosedlar och deras råmaterial uppfyller den internationella standarden ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem.

Sedlar kan, precis som de flesta föremål som hanteras av ett stort antal människor, ha bakterier eller virus. Oberoende testresultat bekräftar att eurosedlar är säkra att använda och inte utgör en större risk än kontakt med andra gemensamma ytor t.ex dörrhandtag.

I början av coronapandemin (covid-19) bedömde vi om eurosedlar och euromynt skulle kunna bidra till spridningen av covid-19. Resultaten visade att eurosedlar som används för betalningar inte utgör någon betydande risk för infektion. 

Läs vår forskning om den potentiella transmissionen av covid-19 via sedlar

Alla sidor i detta avsnitt