Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Digital euro

En digital euro skulle vara en digital form av kontanter, utgivna av centralbanken och tillgänglig för alla i euroområdet.

Vi samarbetar med de nationella centralbankerna i euroområdet vad gäller en möjlig utgivning av en digital euro. Den skulle vara en digital centralbanksvaluta, en elektronisk motsvarighet till kontanter. Dessutom skulle den komplettera sedlar och mynt och ge människor en ytterligare betalningsmöjlighet.

Digital euro

Centralbankspengar i digital form, tillgänglig för alla elektroniska betalningar i affärer, online eller från person till person.

Vad du behöver veta

Vad skulle en digital euro vara?

En digital euro skulle vara ett kostnadsfritt elektroniskt betalningsmedel för alla. Precis som kontanter idag kan den användas överallt i euroområdet, och vara säker och privat. I vårt alltmer digitaliserade samhälle skulle en digital euro vara nästa steg framåt för vår gemensamma valuta.

Vad skulle en digital euro vara?
Varför behöver vi en digital euro?

Genom att göra offentliga pengar tillgängliga för digitala betalningar skulle en digital euro göra livet lättare för alla. Vi skulle kunna använda den när och var vi behöver, utan kostnad. Detta skulle också stärka euroområdets monetära suveränitet och främja konkurrens i den europeiska betalningssektorn.

Varför behöver vi den?
Hur skulle en digital euro fungera?

En digital euro skulle lagras i en elektronisk plånbok som upprättats hos din bank eller hos en offentlig mellanhand. Då skulle du kunna göra alla dina vanliga elektroniska betalningar – i din lokala butik, online, till en vän – med din telefon eller kort, online och offline.

Hur skulle det fungera?
I vilket skede befinner vi oss nu?

Förberedelsefasen, som inleddes i november 2023, kommer att inriktas på ytterligare förberedelser för en digital euro. Den bygger på resultaten från vår utredningsfas.

Nästa steg

Vanliga frågor

Hur skulle en digital euro hjälpa mig? Hur skulle en digital euro vara annorlunda än stablecoins och kryptotillgångar? Skulle en digital euro ersätta kontanter? Läs svaren på vanliga frågor här.

En sammanfattning av den digitala euron

I denna rapport presenteras resultaten av Eurosystemets arbete under utredningsfasen av en digital euro, från oktober 2021 till oktober 2023.

Djupdykning

Samarbete med berörda parter

Ett omfattande samarbete med marknadsaktörer och lagstiftare kommer att säkerställa att en digital euro tillgodoser användarnas behov. Därför lanserar vi en rad initiativ för att samarbeta med så många berörda aktörer som möjligt.

Ledning och berörda aktörer
Dokumentation och utredning

Under utredningsfasen för den digitala euron producerades omfattande dokumentation och detaljerade analyser av det arbete som ägde rum. Titta på vår särskilda sida för att läsa om ämnen som intresserar dig.

Djupdykning

En digital euro i förhållande till ...

... kryptotillgångar

Eftersom en digital euro skulle stödjas av en centralbank skulle det inte vara en kryptotillgång. Centralbanker har mandat att upprätthålla värdet på pengarna, oavsett om de är fysiska eller digitala. Kryptotillgångar backas inte upp eller förvaltas av någon central institution och det finns ingen garanti för att du kan växla dem mot kontanter när du behöver det.

Vad är skillnaden?

... investeringar

En digital euro bör främst användas som betalningsmedel och inte som ett instrument för finansiella investeringar. Vi undersöker denna fråga noga för att undvika negativa konsekvenser för den finansiella sektorn. En digital euro bör vara en kollektiv nyttighet som gagnar ekonomin och samhället som helhet.

Den digitala euron och det finansiella systemets utveckling

... alleuropeiska betalningar

Våra betalningsmönster genomgår en genomgripande förändring och central­bankerna har en nyckelroll i den här processen. Europeiska betalningar måste stå på en stabil grund i form av en nydanande och konkurrenskraftig marknad som kan tillgodose konsumenternas behov och samtidigt bevara europeisk själv­ständighet. För att realisera detta har vi upprättat en övergripande betalningsstrategi för den digitala tidsåldern.

Vår strategi för massbetalningar

ECB:s podcast

En digital euro: vad, varför, när? (del 1 och 2)

Behöver vi en digital euro – och i så fall, varför? Hur skulle den se ut? Och på vilket sätt skulle den skilja sig från andra betalningsmedel? Vår värd Katie Ranger ställer dessa frågor till Evelien Witlox, expert på den digitala euron.

Lyssna på podcastavsnitten

Den digitala euron, avmystifierad

Vi förbereder för möjligheten att ge ut en digital euro. Detta väcker mycket intresse – och skapar missuppfattningar – trots att inget beslut ännu har fattats. Vår värd Stefania Secola och projektledaren för det digitala europrojektet, Evelien Witlox, krossar några av myterna.

Lyssna på detta podcastavsnitt

Alla sidor i detta avsnitt