Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Nationella sidor

10 cent

Andorra

Den 30 juni 2011 slöt Andorra ett monetärt avtal med Europeiska unionen. Det gör att Andorra kan använda euron som sin officiella valuta och ge ut sina egna mynt. På alla mynt finns EU-flaggans tolv stjärnor.

På 10-, 20- och 50-centsmynten visas den romanska kyrkan i Santa Coloma.

Andorra

Belgien

Belgiens euromynt har utformats av Jan Alfons Keustermans, chef för den kommunala konstakademin i Turnhout. Det finns tre myntserier i omlopp. Alla är giltiga.

På den första serien avbildas kung Albert II på myntets inre del och det kungliga monogrammet – bokstaven"A" under en krona – omgiven av de tolv stjärnor som symboliserar Europa. På myntets yttre del ses utgivningsåret.

Under 2008 ändrade Belgien myntens design för att uppfylla Europeiska kommissionens riktlinjer. Mynten i den andra serien visar också kung Albert II, men det kungliga monogrammet och utgivningsåret kan nu ses på myntets inre del precis som myntmärket och Belgiens landskod, "BE".

Belgien introducerade 2014 en tredje serie euromynt. På den visas kung Philippe, hans kungliga monogram "FP" och Belgiens landskod, "BE". Myntmärkena syns på båda sidor om utgivningsåret.

Belgien

Cypern

På 10-, 20- och 50-centsmynten finns Kyreniaskeppet, ett handelsskepp som härrör från 300-talet f.Kr., en symbol för Cyperns historia som sjöfartsnation och dess betydelse som handelscentrum.

Cypern

Estland

Den nationella sidan av de estniska mynten är samma på alla valörer. Den avbildar en kartbild av Estland och ordet "Eesti", vilket betyder "Estland".

Estland

Finland

Finland valde tre olika utformningar baserade på motiv från tidigare nationella mynt. 1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten: På dessa mynt visas Finlands lejon som ursprungligen formgivits av skulptören Heikki Häiväoja. Det heraldiska lejonet i olika utformningar har använts på flera finska mynt under årens lopp, till exempel på 1-marksmynten mellan 1964 och 2001.

Finland

Frankrike

Över 1 200 olika förslag till nationella sidor på den första serien franska mynten utvärderades. En jury med ekonomi- och finansministern som ordförande valde ut tre olika utformningar för specifika valörer.

10-, 20- och 50-centsmynten: Temat med såningsmannen är ett konstant inslag i den franska francens historia. Laurent Jorlo har skapat "detta moderna, tidlösa bildmotiv som representerar Frankrike, troget sina ideal i integrationen med Europa".

Frankrike

Grekland

Greklands ekonomi- och finansminister och chefen för den grekiska centralbanken valde utformningen för Greklands euromynt bland ett antal förslag som lagts fram av en nationell teknisk och konstnärlig kommitté. De vinnande motiven hade utformats av skulptören Georges Stamatopoulos, sponsrad av den grekiska centralbanken. Varje mynt har sin separata utformning. Rigas-Fereos (Velestinlis) (1757–1798) avbildas på det här myntet. Han var en föregångare och ledare under den grekiska upplysningstiden. Han var visionär och förespråkare för Balkans frigörelse från det ottomanska väldet.

Grekland

Irland

Den irländska regeringen bestämde sig för en enda nationell utformning för alla myntvalörer. Mynten återger den keltiska harpan, en traditionell symbol för Irland, dekorerad med utgivningsåret och ordet "Éire" − det irländska ordet för Irland. Harpan på mynten har utformats av Jarlath Hayes.

Irland

Italien

I Italien granskades de olika förslagen till utformning av euromynten av en nationell teknisk och konstnärlig kommitté innan de offentliggjordes på RAI UNO, Italiens största nationella TV-kanal. Varje valör har en egen utformning, vald ur mästerverk av berömda italienska konstnärer. Myntet hedrar minnet av de verkliga mästerverken inom den italienska konsten. Det visar ett av de mest kända verken i världen "Venus födelse" av Sandro Botticelli.

Italien

Kroatien

Kroatien har valt fyra utformningar för sina nationella sidor av euromynten, alla med det typiska kroatiska rutmönstret i bakgrunden. På alla mynt finns även EU-flaggans tolv stjärnor.

På 10-centsmyntet finns ett porträtt av uppfinnaren och ingenjören Nikola Tesla, som utvecklade växelströmstekniken. Myntet har utformats av Ivan Domagoj Račić och visar utgivningsåret och omskriften ”HRVATSKA”, landets namn på kroatiska.

Kroatien

Lettland

10-centsmyntet visar republiken Lettlands stora statsvapen. Laimonis Šēnbergs är formgivare.

Lettland

Litauen

På Litauens euromynt visas Republiken Litauens statsvapen, Vytis, utgivningslandet "LIETUVA" och präglingsåret "2015". På mynten finns också EU-flaggans tolv stjärnor. De har utformats av skulptören Antanas Žukauskas.

Litauen

Luxemburg

Yvette Gastauer-Claire utformade mynten i samråd med den storhertigliga familjen och Luxemburgs regering.

Alla luxemburgska mynt präglas med en bild av storhertig Henri i profil. På mynten finns också utgivningsåret och landets namn på "Luxemburg" skrivet på luxemburgiska ("Lëtzebuerg).

Luxemburg

Malta

10-, 20- och 50-centsmynten visar Maltas riksvapen, en sköld med heraldisk avbildning av Maltas flagga med en murkrona över som representerar Maltas befästningsverk och betecknar en stadsstat. Skölden ramas in av en olivkvist på vänster sida och en palmkvist på höger sida, symboler för fred som av tradition är förknippade med Malta. Dessa bildar en krans och förenas längst ner av en banderoll med texten "Repubblika ta' Malta" (Republiken Malta).

Malta

Monaco

Det finns två serier mynt i omlopp.

På 2-euromyntet i den första serien avbildas prins Rainier III. Ett dubbelporträtt av prins Rainier III och av prins Albert finns på 1-euromyntet. På 10-, 20 och 50-centsmynten avbildas prinsens sigill. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

På 2- och 1-euromynten i den andra serien visas ett porträtt av Prins Albert II. Prins Alberts monogram avbildas på 10-, 20- och 50-centsmynten. Furstarna av Monacos vapensköld är huvudmotivet på 1-, 2- och 5-centsmynten.

Monaco

Nederländerna

För den första serien valde Nederländerna två motiv med drottning Beatrix, utformade av Bruno Ninaber van Eyben. Det finns två serier mynt i omlopp. Båda är giltiga.

På den andra serien, som infördes 2014, avbildas kung Willem-Alexander med orden "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (kung av Nederländerna).

1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten:

Den första serien: Drottning Beatrix visas med inskriptionen "Beatrix Koningin der Nederlanden" (drottning av Nederländerna) runtom.

Den andra serien: Över ett porträtt av kung Willem-Alexander står orden "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (kung av Nederländerna). Myntmärkena syns på båda sidor om namnet.

Nederländerna

Portugal

Tre olika utformningar för de nya mynten valdes ut bland bidragen i en nationell tävling. Vinnare blev Vítor Manuel Fernandes dos Santos, som hämtade inspiration från historiska symboler och sigillen för den första kungen av Portugal, Dom Afonso Henriques. Hans vinnande motiv var följande: 10-, 20- och 50-centsmynten: På dessa mynt avbildas det kungliga sigillet från 1142 i mitten.

Portugal

San Marino

Den första serien: på 10-centsmynten finns basilikan i San Marino.


Den andra serien: på 10-centsmynten finns S:t Franciskuskyrkan.

San Marino

Slovakien

50-, 20- och 10-centsmynten visar slottet i Bratislava och Slovakiens statsvapen.

Slovakien

Slovenien

Myntet visar arkitekten Jože Plečniks ej genomförda plan för det slovenska parlamentet.

Slovenien

Spanien

De spanska mynten har tre motiv med avbildningar av kungen, Miguel de Cervantes och katedralen i Santiago de Compostela. Det finns tre myntserier i omlopp. Alla är giltiga.

För den andra serien mynt ändrades utformningen något 2010 för att uppfylla Europeiska kommissionens allmänna riktlinjer. Året anges till exempel på myntets inre del.

10-, 20- och 50-centsmynten: Miguel de Cervantes, den spanska litteraturens fader, visas på dessa mynt som speglar "det universella hos människan och människans verk".

Spanien

Tyskland

Tyska tjänstemän och numismatiker valde tre olika utformningar för de tyska euromynten. 10-, 20- och 50-centsmynten: Brandenburger Tor, symbolen för det delade Tyskland och den följande återföreningen, utgör motivet på dessa mynt. Perspektivet i det här motivet, utformat av Reinhard Heinsdorff, framhäver öppnandet av Brandenburger Tor med tonvikt på ett enat Tyskland och Europa.

Tyskland

Vatikanstaten

Det finns fem myntserier från Vatikanstaten i omlopp. Alla är giltiga.

Motivet på den första serien med påven Johannes Paulus II gavs ut mellan 2002 och 2005.

Den andra serien utgavs mellan juni 2005 och mars 2006. Motivet visar vapenskölden för kammarherren, den kardinal som är Vatikanstatens tillförordnade regeringschef, över den apostoliska kammarens emblem i myntets mitt. Den övre delen av bilden omges av orden "SEDE VACANTE" i en halvcirkel och utgivningsåret i romerska siffror, dvs. "MMV". Formgivarens namn, "D. LONGO", finns i nedre vänstra kanten av den centrala bilden med respektive gravörs initialer i den nedre högra kanten, dvs. "MAC inc" (på 1- och 20-centsmynten), "LDS inc" (på 2- och 50-centsmynten), "ELF inc" (på 5-centsmynten och 1-euromynten) och "MCC inc" (på 10-centsmynten och 2-euromynten).

Den tredje serien, som utgavs mellan april 2006 och december 2013, visar påven Benedictus XVI. Till vänster står formgivarens initialer ("DL").

Den fjärde serien, som utgavs första gången i januari 2014, visar påven Franciskus.

På den femte myntserien, som först lanserades i mars 2017, återfinns det påvliga vapen som förs av Vatikanens statsöverhuvud, påven Franciskus.

På mynten i varje serie finns EU-flaggans tolv stjärnor, orden "CITTÀ DEL VATICANO", präglingsåret och myntmärket "R".

Vatikanstaten

Österrike

Österrike har valt att tillverka en serie mynt som avbildar blommor, arkitektur och berömda personer ur landets historia. De olika utformningarna har valts av en nationell jury med stöd av opinionsundersökningar. Formgivare är den österrikiske konstnären Josef Kaiser. På detta mynt avbildas Stefansdomen, en av juvelerna bland Wiens gotiska byggnader och ett populärt turistmål.

Österrike

Alla sidor i detta avsnitt