Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Historia

Några milstolpar i euroområdets historia är införandet av den nya gemensamma valutan och dess successiva antagande i euroländerna samt inrättandet av en EU-institution som styr euron, Europeiska centralbanken.

Ekonomiska och monetära unionen inrättas

Det första steget mot att skapa ECB var det beslut som fattades 1988 om att bygga en ekonomisk och monetär union: fri rörlighet för kapital inom Europa, en gemensam monetär myndighet och en gemensam penningpolitik i alla euroländer.

Ekonomiska och monetära unionen

Vem gick med i euroområdet, och när?

Utforska den interaktiva kartan för att ta reda på vilka länder som ingår i euroområdet och när de gick med.

Karta över euroområdet Konvergenskriterier

Alla sidor i detta avsnitt