Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

История

Сред важните моменти в историята на еврозоната са въвеждането на новата обща парична единица и постепенното ѝ приемане от държавите от еврозоната, както и създаването на институция на ЕС, която отговаря за еврото – Европейската централна банка.

Създаване на икономически и паричен съюз

Първата стъпка към създаването на ЕЦБ е приетото през 1988 г. решение за изграждане на икономически и паричен съюз: свободно движение на капитали в рамките на Европа, общ паричен орган и единна парична политика във всички държави от еврозоната.

Икономически и паричен съюз

Кой се е присъединил към еврозоната и кога?

Разгледайте интерактивната карта, за да научите кои държави са част от еврозоната и кога са се присъединили.

Карта на еврозоната Критерии за конвергенция

Всички страници в този раздел