Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Обзор на темата за плащанията и финансовата стабилност

Възможността да извършваме сигурни плащания е изключително важна за всички ни

Плащанията в цялата еврозона се опират на огромна инфраструктура, която обезпечава сигурното прехвърляне на средства и активи от едно място на друго. Ние управляваме част от тази мрежа, а останалата част наблюдаваме.

Освен това следим динамиката на банковите сектори в еврозоната и ЕС като цяло, както и на други финансови сектори, за да откриваме слабостите и да проверяваме устойчивостта на финансовата система.

TARGET услуги

ЕЦБ и националните централни банки в еврозоната управляват редица инфраструктури на финансовия пазар, които осигуряват свободно движение на пари, ценни книжа и обезпечения навсякъде в Европа. Общото им название е „TARGET услуги“.

Какво представляват TARGET услугите?

Незабавни плащания

Хората очакват парите да се движат със скоростта на имейлите. Затова се стремим да осигурим на всички в еврозоната възможност за незабавни плащания. TIPS е системата ни за банките за сетълмент на незабавни плащания. С нея жителите на еврозоната могат да превеждат пари за секунди.

Какво е TIPS?

Краткосрочният лихвен процент в евро (€STR)

€STR е новият референтен лихвен процент, въведен през октомври 2019 г. Той отразява цената, която банките плащат, за да заемат една от друга пари овърнайт. Очаква се финансовите пазари да преминат изцяло към новия референтен лихвен процент до края на 2021 г.

Краткосрочният лихвен процент в евро (€STR)

Преглед на финансовата стабилност

В Прегледа на финансовата стабилност се анализират потенциални рискове за финансовата стабилност в еврозоната. Финансовата стабилност е особено важна за нас, тъй като е един от компонентите, необходими за осигуряване на устойчива инфлация.

Прочетете нашия Преглед на финансовата стабилност

Киберустойчивост

Кибератаките представляват риск за отделните банки, но и за финансовия сектор като цяло. Затова ние обръщаме голямо внимание на киберустойчивостта и провеждаме инициативи, които помагат на финансовия сектор да бъде бдителен и подготвен.

Какво означава киберустойчивост?

Иновации

Иновациите във финансовия сектор могат да бъдат много полезни. Ние ги проучваме и следим как променят или могат да променят функционирането на финансовите пазари. Искаме също да сме сигурни, че даден технологичен пробив няма да наруши интеграцията и стабилността.

Финансови иновации

Как функционират пазарната инфраструктура и плащанията?

Вижте в три минути как европейската пазарна инфраструктура за плащания и сетълмент на ценни книжа улеснява ежедневието ни, дори да не е винаги видима. И как е възможна интеграцията.

Вижте видеоматериала

ПРОФЕСИОНАЛНО БОРАВЕЩИ С ПАРИ В БРОЙ

Вие боравите професионално с пари в брой в търговска банка, пощенски клон или друга организация?

Следете работата ни

В нашите специални канали можете да проследите последните новини за плащанията и пазарната инфраструктура. 

За неспециалисти: Прочетете нашата обяснителна статия
Научете повече
Какво представлява TARGET2?

Всички страници в този раздел