Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защо ни е нужно цифрово евро?

Цифровото евро ще бъде още един вариант за плащане, който можете да изберете, наред с парите в брой.


Начинът, по който хората плащат, се променя бързо и потребителите в еврозоната все повече предпочитат електронно плащане пред парите в брой.

Ето защо, за да запазим ролята на публичните пари и да поддържаме доверието в нашата парична единица, проучваме ползите, които би могло да донесе едно сигурно и всеобщо прието цифрово евро.

Оставане верни на обещанието си да гарантираме всеобщото приемане и на парите в брой навсякъде в еврозоната.

Финансови иновации

Развитието на парите

Цифровизацията навлиза в много аспекти на живота ни и парите не правят изключение. Парите в брой ще си останат вариант за плащане – те няма да бъдат заменени. Същевременно, за да осигурим пригодността на нашата парична единица за бъдещето, тя трябва да се развива в синхрон с предпочитанията за плащане на гражданите. Подобно на парите в брой в момента цифровото евро ще осигурява приобщаване и неприкосновеност на личния живот в цифровата епоха.

По-лесен живот

Цифровото евро ще улесни живота ни, като ни предостави избор да използваме сигурно платежно средство, прието навсякъде в еврозоната. Подобно на парите в брой, за използването му от всички в еврозоната няма да се налагат такси.

По-силна Европа

Цифровото евро ще донесе повече стабилност на еврозоната. То ще подпомогне стратегическата независимост на Европа и паричния суверенитет, като ще внесе повече конкуренция в картината на плащанията и защита от доставчиците на платежни услуги извън Европа. Освен това цифровото евро ще създаде основа доставчиците на платежни услуги да въвеждат по-нататъшни иновации.

Значението на централнобанковите пари

Какво представляват централнобанковите пари?

Парите, които създаваме ние в ЕЦБ, се наричат централнобанкови. Такива са парите в брой във Вашия портфейл. Всъщност в момента банкнотите и монетите са единствените централнобанкови пари на разположение на гражданите.

Те се наричат също публични пари, защото са емитирани от публична институция – централната банка, т.е. те са поддържани от публичния сектор.

Какво представляват частните пари?

Търговските банки също създават пари. Това всъщност се случва, когато те Ви отпускат заем и парите се появят в банковата Ви сметка. Този вид пари се наричат частни. Те включват и салдото, което виждате в банковото си извлечение, както и спестяванията в сметката Ви. Плащанията, които сега правите с дебитната или кредитната си карта или посредством онлайн платежна услуга, представляват прехвърляне на частни пари, защото използвате пари, създадени от Вашата банка.

Цифровото евро запълва празнина

В момента гражданите нямат достъп до централнобанкови пари в цифрова форма.

Нашата цел е да съчетаем ползите от централнобанковите пари с лекотата, с която хората извършват плащанията си в съвременния свят. Това би ни дало възможност да Ви предоставяме публични пари в електронна форма наред с парите в брой. Начинът това да се случи е да има централнобанкова цифрова валута – цифрово евро.

Всички страници в този раздел