Menu

Австрия

Няма определен краен срок за обмяна на австрийски шилинги за евробанкноти.

1 EUR = 13,7603 ATS (австрийски шилинга)

Банкнота от 20 шилинга – лицева страна Банкнота от 20 шилинга – обратна страна

Банкнота от 20 шилинга
Номинална стойност: 20 ATS
Изображение: Мориц Дафингер

Банкнота от 50 шилинга – лицева страна Банкнота от 50 шилинга – обратна страна

Банкнота от 50 шилинга
Номинална стойност: 50 ATS
Изображение: Зигмунд Фройд

Банкнота от 100 шилинга – лицева страна Банкнота от 100 шилинга – обратна страна

Банкнота от 100 шилинга
Номинална стойност: 100 ATS
Изображение: Ойген фон Бьом-Баверк

Банкнота от 500 шилинга – лицева страна Банкнота от 500 шилинга – обратна страна

Банкнота от 500 шилинга
Номинална стойност: 500 ATS
Изображение: Роза Майредер

Банкнота от 1 000 шилинга – лицева страна Банкнота от 1 000 шилинга – обратна страна

Банкнота от 1 000 шилинга
Номинална стойност: 1 000 ATS
Изображение: Карл Ландщайнер