Menu

Нидерландия

Няма определен краен срок за обмяна на нидерландски гулдени за евробанкноти.

1 EUR = 2,20371 NLG (нидерландски гулдена)

Банкнота от 10 гулдена – лицева страна Банкнота от 10 гулдена – обратна страна

Банкнота от 10 гулдена, нова емисия
Номинална стойност: 10 NLG
Изображение: синьо рибарче

Банкнота от 25 гулдена – лицева страна Банкнота от 25 гулдена – обратна страна

Банкнота от 25 гулдена
Номинална стойност: 25 NLG
Изображение: червеношийка

Банкнота от 50 гулдена – лицева страна Банкнота от 50 гулдена – обратна страна

Банкнота от 50 гулдена
Номинална стойност: 50 NLG
Изображение: слънчоглед

Банкнота от 100 гулдена – лицева страна Банкнота от 100 гулдена – обратна страна

Банкнота от 100 гулдена, нова емисия
Номинална стойност: 100 NLG
Изображение: сова

Банкнота от 250 гулдена – лицева страна Банкнота от 250 гулдена – обратна страна

Банкнота от 250 гулдена
Номинална стойност: 250 NLG
Изображение: фар

Банкнота от 1 000 гулдена – лицева страна Банкнота от 1 000 гулдена – обратна страна

Банкнота от 1 000 гулдена, нова емисия
Номинална стойност: 1 000 NLG
Изображение: калугерица

Банкнота от 10 гулдена – лицева страна Банкнота от 10 гулдена – обратна страна

Банкнота от 10 гулдена, стара емисия
Номинална стойност: 10 NLG
Изображение: Франс Халс

Банкнота от 100 гулдена – лицева страна Банкнота от 100 гулдена – обратна страна

Банкнота от 100 гулдена, стара емисия
Номинална стойност: 100 NLG
Изображение: бекасина

Банкнота от 1 000 гулдена – лицева страна Банкнота от 1 000 гулдена – обратна страна

Банкнота от 1 000 гулдена, стара емисия
Номинална стойност: 1 000 NLG
Изображение: Спиноза