Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

ЕЦБ и опазването на околната среда

ЕЦБ е европейска институция и като такава има важна роля за опазването на околната среда и борбата с изменението на климата. За да подобрим екологичната си ефективност и да сведем до минимум въглеродния си отпечатък, през 2007 г. възприехме политика по отношение на околната среда, а от 2010 г. сме регистрирани в европейската Схема за управление на околната среда и одит (EMAS).

Прочетете
ЕТО КАКВО СМЕ ПОСТИГНАЛИ ОТ 2008 г. НАСАМ

75% по-малко емисии на въглероден диоксид за едно работно място

36% по-ниско потребление на енергия за едно работно място

22% по-ниско потребление на вода за едно работно място

ПРЕЗ 2019 г.

въведохме система с чаши за кафе за многократно използване срещу депозит и постепенно престанахме да зареждаме залите за срещи и конференции с индивидуално опаковани сладки

участвахме за първи път в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

продължихме да подпомагаме биоразнообразието, като монтирахме край сградата си нови къщички за насекоми, прилепи и птици

ЕЦБ и опазването на околната среда

Повече информация

ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕЦБ И В ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

Политика по отношение на околната среда

В политиката са заложени конкретни мерки, които спомагат за подобряване на екологичната ни ефективност и свеждане до минимум на екологичния ни отпечатък.

Повече информация

Енергоспестяващи характеристики на главната сграда на ЕЦБ

Вижте как рециклираме енергия, топлина и дъждовна вода, за да направим нашия небостъргач възможно най-екологичен.

Повече информация

Сътрудничество между институциите

Информация за съвместните усилия на регистрираните в EMAS европейски институции за понижаване на екологичния им отпечатък.

Повече информация

Всички страници в този раздел