European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

ЕЦБ и опазването на околната среда

ЕЦБ е европейска институция и като такава има важна роля за опазването на околната среда и борбата с изменението на климата. За да подобрим екологичната си ефективност и да сведем до минимум въглеродния си отпечатък, през 2007 г. възприехме политика по отношение на околната среда, а от 2010 г. сме регистрирани в европейската Схема за управление на околната среда и одит (EMAS).

Прочетете
ЕТО КАКВО НАПРАВИХМЕ

ПРЕЗ 2020 Г.

задействахме инструменти за оценка на избегнатите чрез провеждане на срещи онлайн емисии

поставихме три пчелни кошера в парка около главната сграда на ЕЦБ

започнахме да оценяваме емисиите, генерирани чрез засилената дистанционна работа

разширихме инфраструктурата си за зареждане на електрически автомобили

въведохме електронни подписи и електронна платформа за обществени поръчки

подобрихме инфраструктурата си за органични отпадъци

ЕЦБ и опазването на околната среда

Повече информация

ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕЦБ И В ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

Политика по отношение на околната среда

В политиката са заложени конкретни мерки, които спомагат за подобряване на екологичната ни ефективност и свеждане до минимум на екологичния ни отпечатък.

Повече информация

Енергоспестяващи характеристики на главната сграда на ЕЦБ

Вижте как рециклираме енергия, топлина и дъждовна вода, за да направим нашия небостъргач възможно най-екологичен.

Повече информация

Сътрудничество между институциите

Информация за съвместните усилия на регистрираните в EMAS европейски институции за понижаване на екологичния им отпечатък.

Повече информация

Всички страници в този раздел