Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

ЕЦБ и опазването на околната среда

ЕЦБ е европейска институция и като такава има важна роля за опазването на околната среда и борбата с изменението на климата. За да подобрим екологичната си ефективност и да сведем до минимум въглеродния си отпечатък, през 2007 г. възприехме политика по отношение на околната среда, а от 2010 г. сме регистрирани в Европейската схема за управление на околната среда и одит (EMAS).

Повече информация
ПРЕЗ 2022 Г.

ПОДОБРИХМЕ ЕКОЛОГИЧНАТА СИ ЕФЕКТИВНОСТ СПРЯМО 2021 г.:

Отоплявахме сградата „Юротауър“ с биогаз вместо с природен газ.

Приложихме допълнителни мерки за енергоспестяване.

Въведохме допълнително тримесечно отчитане на въглеродния ни отпечатък, за да следим по-добре и да направляваме екологичните си резултати.

Преобразувахме почти 2000 квадратни метра тревна площ в поляни с диви цветя в терена на главната ни сграда.

Обявихме кампания за повишаване на осведомеността „Пътят към Париж“ – забавно състезание между структурните звена на ЕЦБ.

Премахнахме 100 етажни принтера от сградите на ЕЦБ – около 30% от общия брой.

ЕЦБ и опазването на околната среда

Научете повече

ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕЦБ И В ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

Политика по отношение на околната среда

В политиката са заложени конкретни мерки, които спомагат за подобряване на екологичната ни ефективност и свеждане до минимум на екологичния ни отпечатък.

Повече информация

Енергоспестяващи характеристики на главната сграда на ЕЦБ

Вижте как рециклираме енергия, топлина и дъждовна вода, за да направим нашия небостъргач възможно най-екологичен.

Повече информация

Сътрудничество между институциите

Информация за съвместните усилия на регистрираните в EMAS европейски институции за понижаване на екологичния им отпечатък.

Повече информация

Всички страници в този раздел