European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Cosaint an chomhshaoil sa Bhanc Ceannais Eorpach

Mar institiúid Eorpach, tá ról le himirt againn i gcosaint an chomhshaoil agus sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide. Chun ár bhfeidhmíocht chomhshaoil a fheabhsú agus ár lorg carbóin a laghdú a mhéid is féidir, ghlacamar beartas comhshaoil in 2007 agus táimid cláraithe leis an Scéim Eorpach um Bainistíocht agus Iniúchadh Comhshaoil (EMAS) ó 2010 i leith.

Léigh tuilleadh
IN 2021

D’FHEABHSAÍOMAR ÁR bhFEIDHMÍOCHT CHOMHSHAOIL

rinneamar cuspóir an Bhainc Ceannais Eorpaigh maidir le laghdú carbóin a ailíniú le Comhaontú Pháras

d’óstálamar ár gcéad seachtain bhithéagsúlachta uile-fhoirne

chuireamar móinéir bláthanna fiáine agus labhandair i dtailte an phríomhfhoirgnimh chun gnáthóg a sholáthar d’fheithidí, d’fhéileacáin agus do bheacha

rinneamar nuashonrú ar raon feidhme an tuairiscithe ar lorg carbóin an Bhainc Ceannais Eorpaigh

d’eisíomar treoir maidir le cruinnithe i bpearsan a dhéanamh níos annaimhe tar éis na paindéime

chuireamar bearta coigilte uisce inár bpróisis ghlantacháin

Cosaint an chomhshaoil sa Bhanc Ceannais Eorpach

Foghlaim tuilleadh

COSAINT AN CHOMHSHAOIL SA BHANC CEANNAIS EORPACH AGUS IN INSTITIÚIDÍ EILE DE CHUID AN AONTAIS

Beartas comhshaoil

Sa bheartas seo, cuirtear sraith de bhearta soiléire ar fáil a chuidíonn linn feabhas a chur ar ár bhfeidhmíocht chomhshaoil agus ár lorg éiceolaíoch a íoslaghdú.

Léigh tuilleadh

Gnéithe coigilte fuinnimh inár bpríomhfhoirgneamh

Foghlaim cén chaoi a n-athchúrsálaimid fuinneamh, teas agus uisce báistí chun go mbeidh ár bhfoirgneamh chomh glas agus is féidir.

Léigh tuilleadh

Comhar idirinstitiúideach

Faigh tuilleadh eolais faoin gcaoi a n-oibríonn na hinstitiúidí Eorpacha atá cláraithe le EMAS le chéile chun a lorg éiceolaíoch a laghdú.

Léigh tuilleadh

Gach leathanach sa rannóg seo