Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Forléargas ar thaighde BCE

Tacaímid le ceapadh beartas trí thaighde eacnamaíoch

Déanaimid taighde ar raon leathan ábhar. Cuidíonn sé sin chun ceapadh beartas a fheabhsú, agus dá bhrí sin cuireann sé le folláine gach duine san Eoraip.

Páipéir thaighde

Amhail bainc cheannais mhóra eile, bíonn an Banc Ceannais Eorpach i mbun taighde. Foilsítear na torthaí i roinnt páipéar taighde.

Forléargas ar pháipéir thaighde

Feasachán Taighde

Tá rogha oibre a rinne eacnamaithe de chuid an Bhainc Ceannais Eorpaigh le déanaí le fáil san Fheasachán Taighde. Foilsítear é ar bhonn míosúil agus cumhdaítear raon leathan ábhar eacnamaíoch agus airgeadais ann.

Léigh an Feasachán Taighde

Ár dtaighdeoirí

Déanann ár dtaighdeoirí anailísí ardleibhéil a chlúdaíonn ábhair éagsúla atá ábhartha do BCE. Soláthraíonn a gcuid oibre an dúshraith do chinntí BCE i ngach réimse beartais. Faigh tuilleadh eolais faoi cé hiad féin agus cén sórt oibre a bhíonn ar bun acu.

Ár dtaighdeoirí
COMHDHÁLACHA AGUS SEIMINEÁIR
Faigh amach faoi na comhdhálacha agus seimineáir atá ar na bacáin againn agus faoin gcaoi ar féidir leat páirt a ghlacadh iontu
OIBRIGH AGUS LÍONRAIGH LINN

Deiseanna do thaighdeoirí

Déan taighde leis an mBanc Ceannais Eorpach

Má tá suim agat taighde a dhéanamh sa Bhanc Ceannais Eorpach, cuirimid deiseanna fostaíochta dúshlánacha agus spreagúla ar fáil d’eacnamaithe taighde, tréimhsí oiliúna do mhic léinn, agus comhaltachtaí do thaighdeoirí óga agus do scoláirí araon.

Déan iniúchadh ar ár gcomhaltachtaí agus tairiscintí eile

Déan teagmháil linn

Déanann an Banc Ceannais Eorpach taighde a stiúradh agus a chomhordú trí roinnt líonraí chun léargais a fháil a thacaíonn lenár gcinnteoireacht.

Féach ar ár líonraí taighde

Gach leathanach sa rannóg seo