Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Taighde agus Foilseacháin

Tacaímid le ceapadh beartas trí thaighde eacnamaíoch

Déanaimid taighde eacnamaíoch ar raon leathan ábhar. Cuidíonn sé sin leis an gceapadh beartas a fheabhsú agus dá bhrí sin cuireann sé le folláine gach duine san Eoraip.

Feasachán Eacnamaíoch

Cuireann an Feasachán Eacnamaíoch faisnéis atá mar bhunús ag na cinntí a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach maidir le beartas airgeadaíochta in iúl. Eisímid Feasachán Eacnamaíoch ocht n-uaire in aghaidh na bliana i ndiaidh gach cruinniú ar bheartas airgeadaíochta. Tá léargas ar an ngeilleagar agus ar cad atá i ndán dó le fáil ann.

Léigh an Feasachán Eacnamaíoch is déanaí uainn

Feasachán Taighde

Tá rogha oibre a rinne eacnamaithe de chuid an Bhainc Ceannais Eorpaigh le déanaí le fáil san Fheasachán Taighde. Foilsítear é ar bhonn míosúil agus cumhdaítear raon leathan ábhar eacnamaíoch agus airgeadais ann.

Léigh an Feasachán Taighde

Páipéir ócáideacha

D’fhoilsíomar roinnt páipéir ócáideacha ina raibh ionchur ar fáil don athbhreithniú straitéise a cuireadh i gcrích le déanaí. Cuimsíonn ár bpáipéir ócáideacha obair ar ábhair a bhaineann lenár bpríomhchúraimí agus lenár bpríomhfheidhmeanna agus dírítear iad ar lucht léitheoireachta leathan.

Léigh na páipéir ócáideacha is déanaí

Macroprudential Bulletin

The long-term nature of climate risks and uncertainty about their impact over time pose significant challenges for the global economy. This issue explores the tools and policy reforms needed to manage climate risks and finance the transition towards a greener economy.

Read our Macroprudential Bulletin

Páipéir oibre

Cuirtear taighde eacnamaíoch ar fáil inár ndoiciméid oibre a bhaineann le cúraimí an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Foilsímid na páipéir chun plé a spreagadh.

Léigh na doiciméid oibre is déanaí uainn

Ár dtaighdeoirí

Déanann ár dtaighdeoirí anailís ardleibhéil ar raon leathan ábhar a bhaineann leis an obair a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach. Cuireann a gcuid oibre bunchloch ar fáil do chinntí an Bhainc Ceannais Eorpaigh i ngach réimse beartais. Faigh tuilleadh eolais faoi na taighdeoirí sin, cé hiad féin agus cén obair atá idir lámha acu.

Ár dtaighdeoirí
COMHDHÁLACHA AGUS SEIMINEÁIR
Faigh amach faoi na comhdhálacha agus seimineáir atá ar na bacáin againn agus faoin gcaoi ar féidir leat páirt a ghlacadh iontu
OIBRIGH AGUS LÍONRAIGH LINN

Deiseanna do thaighdeoirí

Oibrigh leis an mBanc Ceannais Eorpach

Má tá suim agat taighde a dhéanamh sa Bhanc Ceannais Eorpach, bíonn deiseanna fostaíochta spreagúla agus dúshlánacha á dtairiscint againn le haghaidh eacnamaithe taighde, mar aon le tréimhsí oiliúna do mhic léinn, agus comhaltachtaí do thaighdeoirí óga agus do scoláirí.

Fiosraigh na comhaltachtaí agus na deiseanna eile atá á dtairiscint againn

Líonraigh linn

Stiúrann agus comhordaíonn an Banc Ceannais Eorpach taighde trí roinnt líonraí éagsúla d’fhonn léargas a fháil chun tacú lenár gcinnteoireacht.

Caith súil ar ár líonraí taighde

Gach leathanach sa rannóg seo