European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by
Féach an leagan Béarla den leathanach seo le do thoil chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Staitisticí

Tá staitisticí riachtanach chun cinntí feasacha a dhéanamh

Cuidíonn staitisticí fónta airgeadais agus airgeadaíochta linn cinntí feasacha a dhéanamh. Cuireann an Banc Ceannais Eorpach agus na bainc cheannais náisiúnta staitisticí oifigiúla ar fáil maidir le stádas an gheilleagair.

Cuidíonn na staitisticí sin le gach gné d’obair an Bhainc Ceannais Eorpaigh, lena n-áirítear beartas airgeadaíochta, cobhsaíocht airgeadais agus maoirseacht baincéireachta.

Tábhacht na staitisticí
FACTS IN FOCUS
1.98%

Non-performing loans ratio continues to decrease

The non-performing loans (NPL) ratio – i.e. the ratio of NPLs to total loans – in the euro area decreased further to 1.98% in the first quarter of 2022, following the downward trend observed since 2015. This is a key indicator of the quality of banks’ assets.

Press release

Brabhsáil agus íoslódáil staitisticí ón mBanc Ceannais Eorpach

Tá staitisticí uile an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar fáil saor in aisce ónár seirbhís seachadta sonraí ar líne.

Stór Sonraí Staitistiúla

Forbairtí airgeadaíochta sa limistéar euro

Féach ar na rátaí fáis is déanaí ar iasachtaí do theaghlaigh agus do ghnólachtaí, agus staidrimh faoina thapúla atá an soláthar airgid ag méadú.

Staitisticí maidir le forbairtí airgeadaíochta

Rialachas staitisticí agus creat cáilíochta

Cuireann bainc cheannais náisiúnta Eorpacha béim mhór ar an tábhacht a bhaineann le staitisticí ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Tá siad tiomnaithe don dea-rialachas, tá ardchaighdeáin cháilíochta acu agus ráthaíonn siad rúndacht na faisnéise.

Creat rialachais agus cáilíochta

Better data for securities issues and holdings

Our data on debt securities and shares are now available faster and with more details. Check out the new datasets on securities issues and holdings.

Securities

Explore euro area inflation interactively

How is inflation measured and what is the difference between measured and perceived inflation? Find comparable and always up-to-date inflation data with interactive visuals and your personal inflation calculator, available in 23 EU languages.

Explore more

Féach ar staitisticí faoi limistéar an euro

Caith súil ar na léirshamhluithe agus cuir staitisticí ó limistéar an euro agus staitisticí náisiúnta i gcomparáid ar an suíomh gréasáin “Staitisticí an Limistéir Euro”. Ar an suíomh sin gheobhaidh tú eochairshonraí eacnamaíocha i bhformáid shothuigthe.

Tá na staitisticí ar fáil i dteangacha uile an Aontais Eorpaigh agus is éasca iad a neadú i meáin dhigiteacha.

www.euro-area-statistics.org
SRAITH PÁIPÉAR STAITISTICÍ BCE: LÉARGAS AR STAITISTICÍ
Is bealach atá sa tSraith Páipéar Staitisticí (SPS) do staitisteoirí agus do dhaoine gairmiúla eile chun obair nuálaíoch a fhoilsiú ar staitisticí a bhfuil suim ag bainc cheannais iontu.

Iarr faisnéis staidrimh ar an mBanc Ceannais Eorpach

An bhfuil staitisticí ar leith uait ón mBanc Ceannais Eorpach? Tá polasaí saor-rochtana agus saor-athúsáide againn do na staitisticí a fhoilsímid go poiblí. Seol iarraidh chugainn agus sonraigh na staitisticí a bhfuil suim agat iontu agus tiocfaimid ar ais chugat a luaithe is féidir.

RELATED CONTENT

Check out what's next

Future data releases

Calendar

Gach leathanach sa rannóg seo